LG: Hist. buitenplaatsen & landgoederen

Faculteit Letteren
Jaar 2018/19
Vakcode LKA029M10
Vaknaam LG: Hist. buitenplaatsen & landgoederen
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Landschapsgeschiedenis: Historische buitenplaatsen en landgoederen
Leerdoelen Na succesvolle afronding van het studieonderdeel:
1. heeft de masterstudent uitgebreide kennis van diverse perspectieven en methoden bij onderzoek naar historische buitenplaatsen en landgoederen in Nederland en Europa vanaf de vijftiende eeuw tot heden, inclusief de methoden van historische begripsanalyse en vergelijkende geschiedenis.
2. kan de masterstudent deze expertise betrekken op onderzoek naar buitenplaatsen en landgoederen in Nederland en Europa voor de periode 1400 tot heden. Dat gebeurt in termen van processen, trends en patronen, zoals de verhouding stad-platteland, locatiekeuze en ontstaan en invloed van landed elites.
3. is de masterstudent in staat kritisch te reflecteren op uiteenlopende perspectieven, onderzoeksmethoden en resultaten van onderzoek naar de buitenplaatscultuur, gerelateerd aan diverse vakdisciplines zoals cultuur-, kunst- en landschapsgeschiedenis, geografie en historische antropologie.
4. is de masterstudent in staat wetenschappelijke kennis toe te passen bij analyse en behandeling van actuele en praktische problemen bij beheer van buitenplaatsen en landgoederen als historisch en cultureel erfgoed. Dat kan op basis van zowel literatuur - en primair bronnenonderzoek als van mondelinge geschiedenis en veldwerk.
5. is de masterstudent in staat zelfstandig de perspectieven en resultaten van buitenplaats- en landgoedonderzoek op een betogende wijze te presenteren in een paper en een presentatie.
Omschrijving Historische buitenplaatsen vormen een bijzonder type cultuurhistorisch erfgoed. De landhuizen, omgeven door esthetisch aangelegde tuinen en parken, singels en lanen vormen een eenheid ('ensemble'); ze werden veelal gebouwd voor particuliere families die aldaar de lange zomer verbleven. Bij landgoederen staat niet de recreatieve maar de economische functie voorop en ze omvatten landbouwgronden, bossen en (soms) water. Kern van veel landgoederen is een historisch huis. Wegens hun omvang en verspreiding door heel Nederland zijn de historische buitenplaatsen en landgoederen belangrijke dragers van het
cultuurlandschap. Vooral daar waar we kunnen spreken van landgoederenzones hebben ze een grote invloed op de kwaliteit van het huidige en toekomstige landschap. Bij de
werkcolleges zal worden gewerkt met casestudies van individuele buitenplaatsen en landgoederen en van landgoederenzones in heel Nederland. Er worden een aantal colleges op locatie georganiseerd waarbij diverse buitenplaatsen en landgoederen worden bestudeerd. De collegereeks wordt besloten met een werkweek op kasteel en landgoed Middachten.
Uren per week 2
Onderwijsvorm excursie, hoorcollege, werkcollege, zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm essay, presentatie, verslag, wekelijkse opdrachten
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. H. Ronnes
Docent(en) dr. C.A.M. Gietman ,prof. dr. H. Ronnes
Entreevoorwaarden Dit vak is opengesteld voor studenten die zijn toegelaten tot het programma Landschapsgeschiedenis van de master Kunst- en Cultuurwetenschappen. Het vak kan ook als open college worden gevolgd door masterstudenten van andere opleidingen.
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht en actieve deelname tijdens de colleges. De voertaal van de cursus is Engels (tenzij er alleen Nederlandse studenten deelnemen). De kosten voor de excursies bedragen ongeveer € 100,- per student.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Kunst- en Cultuurwetenschappen (Kunsten, Cultuur en Media/Kunstgeschiedenis)  ( Ma Landschapsgeschiedenis) 1 semester II keuzegroep