LG: Hist. buitenplaatsen & landgoederen

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LKA029M10
Vaknaam LG: Hist. buitenplaatsen & landgoederen
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Landschapsgeschiedenis: Historische buitenplaatsen en landgoederen
Leerdoelen Na succesvolle afronding van het vak: 1. heeft de masterstudent uitgebreide kennis van diverse perspectieven en methoden bij onderzoek naar historische buitenplaatsen en landgoederen in Nederland en Europa vanaf de vijftiende eeuw tot heden, inclusief de methoden van historische begripsanalyse en vergelijkende geschiedenis; 2. kan de masterstudent deze expertise betrekken bij onderzoek naar buitenplaatsen en landgoederen in Nederland en Europa voor de periode 1400 tot heden. Dat gebeurt in termen van processen, trends en patronen, zoals de verhouding stad-platteland, locatiekeuze en ontstaan en invloed van landed elites, op basis van zowel literatuur als primair bronnenonderzoek, mondelinge geschiedenis en veldwerk. 3. is de masterstudent in staat kritisch te reflecteren op uiteenlopende perspectieven, onderzoeksmethoden en resultaten van onderzoek naar de buitenplaatscultuur, gerelateerd aan diverse vakdisciplines zoals cultuur-, kunst- en landschapsgeschiedenis, geografie en historische antropologie; 4. is de masterstudent in staat wetenschappelijke kennis toe te passen bij analyse en behandeling van actuele en praktische problemen bij beheer van buitenplaatsen en landgoederen als historisch en cultureel erfgoed; 5. is de masterstudent in staat zelfstandig de verschillende methoden en perspectieven bij buitenplaatsonderzoek op een betogende wijze te presenteren in een paper, rapport of presentatie.
Omschrijving Historische buitenplaatsen vormen een bijzonder type cultuurhistorisch erfgoed. De landhuizen, omgeven door esthetisch aangelegde tuinen en parken, singels en lanen vormen een eenheid ('ensemble'); zij werden veelal gebouwd voor particuliere families die aldaar de lange zomer verbleven. Bij landgoederen staat niet de recreatieve maar de economische functie voorop en zij omvatten landbouwgronden, bossen en (soms) water. Kern van vele landgoederen is een historisch huis. Wegens hun omvang en verspreiding door heel Nederland zijn de historische buitenplaatsen en landgoederen belangrijke dragers van het cultuurlandschap. Vooral daar waar we kunnen spreken van landgoederenzones hebben buitenplaatsen en landgoederen een grote invloed op de kwaliteit van het huidige en toekomstige landschap. Het vak bestaat uit hoor- en werkcolleges en zes colleges op locatie. Wekelijks worden 2 uur hoorcollege gecombineerd met 2 uur werkcollege. De hoorcolleges kennen een sterk interdisciplinair karakter: zowel de geschiedenis van de bewoners van de buitenplaatsen, als ook de architectuur en interieurs van de huizen en het landschap van de bijbehorende tuinen, parken en landgoederen krijgen aandacht. Hierbij zijn de buitenplaatsen en landgoederen onderwerp van historisch en sociaalwetenschappelijk onderzoek, enerzijds in de context van de historische wetenschappen, anderzijds in die van de maatschappelijke toepassing van het cultureel erfgoed. Bij de werkcolleges zullen de studenten kennis maken met de diversiteit aan bronnenmateriaal voor onderzoek naar buitenplaatsen en landgoederen en zal worden gewerkt met case-studies van individuele buitenplaatsen en landgoederen en van landgoederenzones in heel Nederland. Verspreid in de collegeperiode van 14 weken wordt vijfmaal een college op locatie georganiseerd waarbij diverse buitenplaatsen en landgoederen worden bestudeerd.
Uren per week 2
Onderwijsvorm excursie, hoorcollege, werkcollege, zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm essay, presentatie, verslag, wekelijkse opdrachten
Vaksoort master
Docent(en) dr. C.A.M. Gietman ,prof. dr. H. Ronnes
Entreevoorwaarden Dit vak is opengesteld voor studenten die zijn toegelaten tot het programma Landschapsgeschiedenis van de master Kunst- en Cultuurwetenschappen. Het vak kan ook als open college worden gevolgd door masterstudenten van andere opleidingen.
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht en actieve deelname tijdens de colleges.
De voertaal is Engels, tenzij er alleen Nederlandse studenten deelnemen. Nederlandse studenten mogen hun opdrachten in het Nederlands inleveren.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Kunst- en Cultuurwetenschappen (Kunsten, Cultuur en Media/Kunstgeschiedenis)  ( Ma Landschapsgeschiedenis) 1 semester II keuzegroep