LG: Actuele vraagstukken

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LKA020M05
Vaknaam LG: Actuele vraagstukken
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Landschapsgeschiedenis: Actuele vraagstukken
Leerdoelen Doel van het vak is het verschaffen van inzicht in de praktijk van landschapsbeleid, landschapsplanning en landschapsbeheer en te tonen hoe wetenschappelijke kennis over de opbouw en ontstaansgeschiedenis van landschappen in actuele ruimtelijke vraagstukken wordt toegepast.
Omschrijving Binnen de Nederlandse ruimtelijke ordening speelt de zorg voor het cultuurlandschap een steeds belangrijker rol. Tijdens vijf werkbezoeken aan maatschappelijke organisaties en projecten maken studenten kennis met de wijze waarop overheden, landschapsbeheerders, belangengroeperingen en burgers in de praktijk omgaan met dit soort ruimtelijke en cultuurhistorische vraagstukken. Groepen van meerdere studenten bereiden een werkbezoek voor en maken een dossier over het actuele landschappelijke vraagstuk dat centraal staat.

Voorafgaand aan de serie werkbezoeken, vindt een algemeen introductiecollege plaats, en een literatuurcollege. Hierin bespreken we in detail de problematiek van de komende werkbezoeken aan de hand van aangereikte literatuur.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm excursie, praktische oefening, veldwerk, werkcollege, zelfstudie
Toetsvorm werkstuk(ken)
Vaksoort master
Coördinator drs. A.J. Wolff
Docent(en) dr. M. Schepers ,drs. A.J. Wolff
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
bijdrage excursiekosten: reiskosten, locatie, koffie/thee etc. €  100,00
Entreevoorwaarden Toegankelijk voor studenten die toegelaten zijn tot de master Landschapsgeschiedenis of tot de Researchmaster Art History and Archaeology.
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht en actieve deelname tijdens de werkbezoeken. Van de student wordt een bijdrage aan de excursiekosten verwacht van maximaal 100 euro p.p.
De voertaal is Nederlands.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Kunst- en Cultuurwetenschappen (Kunsten, Cultuur en Media/Kunstgeschiedenis)  ( Ma Landschapsgeschiedenis) 1 semester I a verplicht