GIS voor landschapshistorisch onderzoek

Faculteit Letteren
Jaar 2018/19
Vakcode LKA017M05
Vaknaam GIS voor landschapshistorisch onderzoek
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam GIS voor landschapshistorisch onderzoek
Leerdoelen -inzicht verwerven in principes en toepassingen van GIS binnen de vakdisciplines van de landschapsgeschiedenis;
-zelfstandig en samen met anderen GIS onderzoek kunnen uitvoeren;
-kaarten kunnen maken op basis van cartografische principes;
-gegevens kunnen invoeren, ruimtelijke analyses uitvoeren en de uitkomsten interpreteren in een ruimtelijke database;
-data kunnen verzamelen en de kwaliteit hiervan op waarde kunnen schatten.
Omschrijving Landschapsgeschiedenis is een interdisciplinair vakgebied waarvoor kennis van de bronnen en methodologie van verschillende deeldisciplines noodzakelijk is. In de module Landschapshistorisch onderzoek met GIS leren studenten te werken met Geografische Informatiesystemen (GIS). De toepassing van GIS richt zich op het geautomatiseerd verwerken en ruimtelijk analyseren en visualiseren (cartografie) van locatie-gebonden informatie en is dus bij uitstek geschikt voor (historische) ruimtelijke analyses. Op de arbeidsmarkt neemt het gebruik van geografische informatiesystemen zowel in de onderzoeks- als in de beleidssfeer een belangrijke plaats in. Zeker voor ruimtelijke wetenschappen, waaronder de landschapsgeschiedenis, is inzicht en ervaring in de mogelijkheden van GIS belangrijk. In deze cursus staan daarom zowel principes als ruimtelijk- analytische toepassingsmogelijkheden van GIS centraal.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, practicum, werkcollege, zelfstudie
Toetsvorm digitale toetsing, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort master
Coördinator dr. ir. E.W. Meijles
Docent(en) dr. ir. E.W. Meijles
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Introductory Geographic Information Systems John R. Jensen & Ryan R. Jensen (2013) 9780133029536 ca. €  87,00
Entreevoorwaarden Toegankelijk voor studenten die toegelaten zijn tot de Master Landschapsgeschiedenis of tot de Research Master Art History and Archaeology en alle andere (research) master programma’s van de faculteiten Letteren en Ruimtelijke Wetenschappen
Opmerkingen -aanvullende literatuur (artikelen) wordt kosteloos ter beschikking gesteld via Nestor.
-Softwarepakket ArcGIS is voor studenten vrij beschikbaar (studentenlicentie) onder de RUG software downloadportal. De student dient zelf de software voor aanvang van de cursus te installeren. Het gebruik van een eigen laptop wordt sterk aangeraden.
-Voor de softwarevaardigheden krijgt de student toegang tot een aantal digitale cursussen (kosteloos) via de Virtual Campus. Nadere info hierover volgt via Nestor.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Kunst- en Cultuurwetenschappen (Kunsten, Cultuur en Media/Kunstgeschiedenis)  ( Ma Landschapsgeschiedenis) 1 semester I a verplicht