LG: Archiefonderzoek

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LKA016M05
Vaknaam LG: Archiefonderzoek
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam LG: Paleografie en Archiefonderzoek
Leerdoelen 1. De student verwerft overzicht van de ontwikkeling die het handschrift in Nederland tijdens de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd heeft doorgemaakt en kan archiefstukken uit deze perioden lezen en begrijpen;
2. de student kent de belangrijkste archiefbronnen voor landschapsgeschiedenis en weet deze met kennis van hun context en samenhang te gebruiken in eigen archiefonderzoek.
Omschrijving In het vak LG: Paleografie en Archiefonderzoek maken studenten kennis met twee belangrijke disciplines en onderzoeksmethoden binnen de landschapsgeschiedenis, te weten paleografie (kennis van oud schrift) en archiefonderzoek. De nadruk ligt hierbij op een praktische kennismaking en vaardigheden, dat wil zeggen het leren ontcijferen van oude handschriften uit de 12e t/m 18e eeuw en het zelf leren uitvoeren van landschapsonderzoek met behulp van diverse typen archivalische bronnen en historische methoden. De cursus vindt plaats op de Groninger Archieven (dichtbij het Centraal Station).
Uren per week 4
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm dossier
Vaksoort master
Coördinator dr. A. van Steensel
Docent(en) dr. A. van Steensel
Entreevoorwaarden Dit college is toegankelijk voor studenten die toegelaten zijn tot de Master Landschapsgeschiedenis.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Kunst- en Cultuurwetenschappen (Kunsten, Cultuur en Media/Kunstgeschiedenis)  ( Ma Landschapsgeschiedenis) 1 semester I b verplicht