Ma-scriptie Journalistiek

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LJX999M15
Vaknaam Ma-scriptie Journalistiek
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I a
ECTS 15
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Ma-scriptie Journalistiek
Leerdoelen
Omschrijving De scriptie vormt de afsluiting van de theoretische leerlijn van de opleiding. De scriptie is gebaseerd op academisch opgezet en uitgevoerd empirisch onderzoek, met als resultaat een argumentatief betoog over een aan journalistiek gerelateerd onderwerp op basis van eigen wetenschappelijke analyse en een substantiële literatuur- en bronnenstudie. Het onderwerp is in beginsel vrij maar bouwt bij voorkeur voort op de gevolgde specialisatie of de thematiek en methodologie van het gevolgde onderzoekscollege. De volgende karakteristieken kunnen worden onderscheiden:
• Argumentatief betoog door 1 student gemaakt op basis van zelfstandige analyse: via een wetenschappelijk relevante en gemotiveerde vraagformulering (probleem- of vraagstelling) wordt langs de weg van de beargumenteerde beantwoording van deelvragen een antwoord geformuleerd.
• Substantiële literatuur- en bronnenstudie: Het betoog getuigt van kennis van de stand van onderzoek en verrijkt de bestaande wetenschappelijke kennis. Het is gebaseerd op zelfstandig uitgevoerd en methodologisch verantwoord empirisch onderzoek.
• Terugkoppeling en synthese: Het betoog vertoont samenhang en structuur en de conclusie vloeit logisch voort uit de argumenten naar voren gebracht in de verschillende hoofdstukken.
• De presentatie voldoet aan specifieke eisen.
• De tekstuele omvang is minimaal 50 pagina's A4 en bij voorkeur maximaal 75 (tussen 20.000 en 30.000 woorden), exclusief bijlagen (zoals protocollen van interviews of inhoudsanalyse).
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm scriptie
Vaksoort master jr 2
Coördinator prof. dr. M.J. Broersma
Docent(en) prof. dr. S.I. Aasman ,prof. dr. M.J. Broersma ,dr. B. Hagedoorn ,dr. F. Harbers ,dr. P.H. Smit ,prof. dr. H.B.M. Wijfjes
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Benodigd materiaal wordt via Nestor beschikbaar gesteld
Entreevoorwaarden Een van de onderzoekscolleges binnen het masterprogramma Journalistiek moet zijn gevolgd en (voorwaardelijk) goedgekeurd, alsmede het onderdeel Voorbereiding Ma-scriptie.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Mediastudies  (Ma Journalistiek (Nederlandstalig)) 2 semester I a verplicht