BA Thesis Media Studies

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LJX999B10
Vaknaam BA Thesis Media Studies
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I b
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam BA Thesis Media Studies
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week 2
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. D. Mustata
Docent(en) dr. D. Mustata
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Media Studies  ( Major) 3 semester II verplicht