BA Thesis Media Studies

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LJX999B10
Vaknaam BA Thesis Media Studies
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I b
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam BA Thesis Media Studies
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week 2
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. F. Harbers
Docent(en) I. Godler, PhD. , R. Prey, PhD.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Ook in semester II b

Progress is open van maandag 19 juni t/m zondag 2 juli 2017.
Voor majorstudenten: de werkgroepintekening in de Student Portal/Nestor gebeurt door het secretariaat cluster Nederlands. Indien de werkgroep waarin je bent ingedeeld niet naar wens is, vanwege roosteroverlap met je minor of bijvak, kun je een verzoek indienen bij de studieadviseur via studyadvicemediastudies@rug.nl.
Voor bijvakstudenten: de werkgroep intekening in Nestor is open van dinsdag 4 juli tot en met zondag 16 juli 2017 23.59 uur. Recidivisten die alleen een tentamen hoeven te maken wordt ontmoedigd om zich aan te melden voor het vak in Progress. Zij kunnen door het secretariaat worden toegevoegd aan de cursus in de Student Portal/Nestor. Je kunt hiervoor een mail sturen naar seccnl@rug.nl. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Media Studies 3 semester II b keuzegroep
Ba Media Studies 3 semester I b keuzegroep