BA Thesis Media Studies

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LJX999B10
Vaknaam BA Thesis Media Studies
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I b
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam BA Thesis Media Studies
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week 2
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. D. Mustata
Docent(en) dr. D. Mustata ,dr. I.M. van den Broek
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Progress is open van 19 november 2018 t/m 7 december 2018. De (eventuele) werkgroep intekening in Nestor is open van 12 december 07.00 uur t/m 21 december 23.59 uur. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Media Studies  ( Major) 3 semester II verplicht