BA Thesis Media Studies

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LJX999B10
Vaknaam BA Thesis Media Studies
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I b
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam BA Thesis Media Studies
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week 2
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. F. Harbers
Docent(en) I. Godler, PhD. ,dr. F. Harbers , R. Prey, PhD.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Ook in semester II b

Progress is open van 20 november tot en met 1 december 2017. De (eventuele) werkgroep intekening in Nestor is open van 11 december 07.00 uur t/m 26 januari (2018) 23.59 uur. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Media Studies  ( Major) 3 semester II b verplicht