JV1: Houding en Interactie

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LJX067M05
Vaknaam JV1: Houding en Interactie
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (Deze module loopt tot en met week 5.)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Journalistieke Vaardigheden 1: Houding en Interactie
Leerdoelen 1. Een journalistieke attitude te hanteren die hen in staat stelt met hun publiek te interacteren;
2. Goede journalistiek te herkennen en te kunnen toepassen;
3. Op de hoogte te blijven van het nieuws;
4. De nutsfunctie van de journalistiek te herkennen en doorgronden;
5. Het onderscheid tussen feiten, analyse, commentaar te herkennen en in verschillende mediatypes te kunnen toepassen;
6. Basisbegrippen als hoor/wederhoor, onafhankelijke bronnen, check/dubbelcheck, de urgentie van de actualiteit te doorgronden en toe te passen in hun werk;
7. Met journalistieke middelen een relevant debat te entameren;
8. Hiërarchie in en van het nieuws te herkennen.
Omschrijving Introductie in de journalistiek: waartoe zijn journalisten op aarde en welke houding is nodig om dat te bewerkstelligen? Waar zit precies ons vakmanschap? Hoe interacteren we met onze bronnen, ons publiek, elkaar? Meer concreet: hoe zijn wij in staat binnen de actualiteit de waarheid te achterhalen, feiten te verifiëren, de onafhankelijkheid te bewaren, relevant debat te entameren, proportioneel en fair te blijven, het publiek (de burger) te dienen en dat alles in zo groot mogelijke transparantie te doen? In deze module oefenen de studenten eerst op elkaar, maar gaan ze ook direct al de straat op voor praktijkoefeningen. Ze oefenen hoe je met de juiste houding het journalistieke resultaat kunt beïnvloeden. Ook maken ze kennis met de effecten van journalistieke processen en producten. Ze leren en oefenen het schrijven van nieuwsberichten. De individuele producties (artikelen) komen op het gezamenlijke online platform; afgeschermd voor de buitenwereld, maar wel te zien door alle studenten en docenten. Docenten en studenten fungeren daarbij ook als the crowd/reageerders. Iedere dag begint met een nieuwsquiz.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm praktische oefening, werkcollege, zelfstudie, zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm portfolio, testimonium, wekelijkse opdrachten
Vaksoort master
Coördinator prof. drs. B.J. Brouwers
Docent(en) prof. drs. B.J. Brouwers ,drs. G.M. Riemersma , R. Siebelink
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Mediastudies  (Ma Journalistiek (Nederlandstalig)) 1 semester I a verplicht