Journ. Innovatie en Ondernemerschap

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LJX066M05
Vaknaam Journ. Innovatie en Ondernemerschap
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Journalistieke Innovatie en Ondernemerschap
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege
Vaksoort master
Coördinator prof. drs. B.J. Brouwers
Docent(en) prof. drs. B.J. Brouwers
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Mediastudies  (Ma Journalistiek (Nederlandstalig)) 1 semester II b verplicht