TS Journalism Studies

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LJX049B05
Vaknaam TS Journalism Studies
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Theory Seminar Journalism Studies
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week 3
Vaksoort bachelor
Coördinator to be announced
Docent(en) to be announced
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Media Studies  (Journalism Studies) 2 semester II a verplicht