TS Journalism Studies

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LJX049B05
Vaknaam TS Journalism Studies
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Theory Seminar Journalism Studies
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week 3
Vaksoort bachelor
Coördinator I. Godler, PhD.
Docent(en) I. Godler, PhD.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Progress is open van 20 november tot en met 1 december 2017. De (eventuele) werkgroep intekening in Nestor is open van 11 december 07.00 uur t/m 26 januari (2018) 23.59 uur. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Media Studies  (Journalism Studies) 2 semester II a verplicht