Journalism Skills IV

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LJX035M05
Vaknaam Journalism Skills IV
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester II
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Journalism Skills IV
Leerdoelen
Omschrijving Zie Engelse omschrijving.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm portfolio
(Weeks 1- 7)
Vaksoort master
Coördinator prof. drs. B.J. Brouwers
Docent(en) prof. dr. M.J. Broersma ,prof. drs. B.J. Brouwers ,prof. dr. H.B.M. Wijfjes
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
To be announced
Entreevoorwaarden Journalism Skills III, LJX034M05.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Mediastudies  (Ma Journalism (Engelstalig)) 1 semester II verplicht