RS Journalism Studies

Faculteit Letteren
Jaar 2018/19
Vakcode LJX035B05
Vaknaam RS Journalism Studies
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Research Seminar Journalism Studies
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week 3
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort bachelor
Coördinator I. Godler, PhD.
Docent(en) I. Godler, PhD.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Media Studies  (Journalism Studies) 2 semester II b verplicht