RS Audiovisual Culture

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LJX032B05
Vaknaam RS Audiovisual Culture
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Research Seminar Audiovisual Culture
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week 3
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. D. Mustata
Docent(en) dr. D. Mustata
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Media Studies  (Audiovisual culture) 2 semester II b verplicht