Journalistic Writing and Storytelling

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LJX027B05
Vaknaam Journalistic Writing and Storytelling
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Journalistic Writing and Storytelling
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week 4
Vaksoort bachelor
Coördinator C.P. Chambers
Docent(en) C.P. Chambers , D.L. Colwell, BA.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Progress is open van maandag 19 juni t/m zondag 2 juli 2017.
Voor majorstudenten: de werkgroepintekening in de Student Portal/Nestor gebeurt door het secretariaat cluster Nederlands. Indien de werkgroep waarin je bent ingedeeld niet naar wens is, vanwege roosteroverlap met je minor of bijvak, kun je een verzoek indienen bij de studieadviseur via studyadvicemediastudies@rug.nl.
Voor bijvakstudenten: de werkgroep intekening in Nestor is open van dinsdag 4 juli tot en met zondag 16 juli 2017 23.59 uur. Recidivisten die alleen een tentamen hoeven te maken wordt ontmoedigd om zich aan te melden voor het vak in Progress. Zij kunnen door het secretariaat worden toegevoegd aan de cursus in de Student Portal/Nestor. Je kunt hiervoor een mail sturen naar seccnl@rug.nl. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Media Studies  (Pre-master) 1 semester I b verplicht
Ba Media Studies  (Digital Culture) 2 semester I b keuzegroep
Ba Media Studies  (Journalism Studies) 2 semester I b keuzegroep
Ba Media Studies  (Cultural Industries) 2 semester I b keuzegroep
Ba Media Studies  (Politics and Global Citizenship) 2 semester I b keuzegroep
Ba Media Studies  (Audiovisual culture) 2 semester I b keuzegroep