Media en journalistieke cultuur IIIb

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LJX008B05
Vaknaam Media en journalistieke cultuur IIIb
Niveau(s) facultaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Media en journalistieke cultuur IIIb: Publieksgericht schrijven
Leerdoelen Zicht krijgen op journalistieke processen zodat je er effectiever op in kunt springen met artikelen over je eigen vakgebied. Vaardigheden ontwikkelen om over het eigen vakgebied te schrijven voor een breed publiek.
Omschrijving Hoe schrijf je een informatief, prikkelend en boeiend verhaal dat begrijpelijk is voor iedereen? In deze module krijg je in een korte serie colleges handvatten, tips en trucs hoe je een ‘journalistieke’ reportage maakt. We gaan uitgebreid in op de vraag waaraan zo’n journalistiek verhaal moet voldoen: welke informatie is relevant, hoe maak je een goede kop/onderkop, wat is een intro en welke functie heeft het, welke bronnen gebruik je, hoe vind je die en hoe verwerk je de vergaarde informatie tot een leesbare productie? Kort na aanvang moet je een schrijfplan maken. Dat houdt in: over welk onderwerp wil je een verhaal schrijven en waarom? Welke bronnen wil je gebruiken? Als het schrijfplan is goedgekeurd, moet je zelf aan de slag; dan ga je als het ware ‘journalist spelen’. Je moet een verhaal schrijven van ongeveer 1000 woorden, waarbij je gebruik maakt van de kennis die je in de colleges hebt opgedaan. Je moet verplicht minimaal 2 interviews houden met mensen die relevant zijn voor je onderwerp.
Je wordt beoordeeld op het schrijfplan, het verhaal en een peer review (een ‘recensie’ van het verhaal van een studiegenoot). Het verhaal telt vanzelfsprekend het zwaarst.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege, zelfstudie
(De collegereeks begint met een algemeen hoorcollege voor alle studenten, met daarna een wekelijks werkcollege in collegeweek 2, 3, 6 en 7.)
Toetsvorm dossier, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort bachelor
Docent(en) to be announced
Entreevoorwaarden Positief BSA voor de eigen bachelor.
Het is niet nodig eerst MJC II Introduction Journalism Studies te hebben gevolgd.
Opmerkingen Deze module maakt deel uit van de minor Media en Journalistieke Cultuur. Voor meer informatie over inhoud, opzet en keuzemogelijkheden van deze minor, zie de webpagina.
De werkgroepinschrijving vindt plaats via Nestor/Blackboard en opent twee weken voor aanvang.
Binnen de minor Media en Journalistieke Cultuur zijn de modules IIIa en IIIb inhoudelijk gelijk. Het verschil: module IIIa is in semester I, module IIIb in semester II. Studenten kiezen derhalve een van beide modules.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Minorvakken oude stijl (overgangsregeling) 2 semester II a keuze