Ma-scriptie Informatiekunde

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LIX999M20
Vaknaam Ma-scriptie Informatiekunde
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
ECTS 20
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Ma-scriptie Informatiekunde
Leerdoelen De student is in staat zelfstandig een probleemstelling te formuleren op
het gebied van de informatiekunde, een passende onderzoeksopzet te
ontwikkelen (dat doorgaans een computationele component zal bevatten),
het onderzoek uit te voeren en de daarvoor benodigde programmatuur te
implementeren, en daarvan verslag te doen.
Omschrijving De scriptie vormt de afronding van de maatschappelijke masteropleiding Informatiekunde. Studenten worden geacht zelfstandig een onderzoek op te zetten op het gebied van de Informatiekunde in relatie tot een Letterenprobleem, met name op het gebied van de computationele taalkunde, de historische en culturele informatiekunde, of de computercommunicatie. Studenten dienen dit onderzoek vervolgens zelfstandig uit te voeren. Zij kiezen een onderzoeksterrein, stellen een probleemstelling op en een benadering om het probleem te bestuderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder begeleiding van een docent. De onderzoekswerkzaamheden monden uit in een verslag waarvoor de eisen van wetenschappelijke rapportage gelden.
Uren per week variabel
Toetsvorm scriptie
Vaksoort master
Coördinator Prof. Dr. M. Nissim
Docent(en) prof. dr. J. Bos ,dr. G. Bouma , T. Caselli, PhD. ,Prof. Dr. M. Nissim , F. Pianzola, PhD. ,Dr. A. Toral Ruiz ,dr. A.W. van Cranenburgh, PhD. ,prof. dr. G.J.M. van Noord
Entreevoorwaarden Bachelor Informatiekunde of bachelor Kunstmatige Intelligentie of vergelijkbare opleiding op bachelor-niveau.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Information Science) 1 semester II verplicht