Ba-scriptie Inf. met onderzoekswerkgroep

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LIX999B10
Vaknaam Ba-scriptie Inf. met onderzoekswerkgroep
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Ba-scriptie Informatiekunde met onderzoekswerkgroep
Leerdoelen De student is in staat zelf onderzoek op het gebied van de informatiekunde op te zetten, uit te voeren (doorgaans door middel van het ontwikkelen van programmatuur) en daarvan verslag te doen.
Omschrijving De Bachelor informatiekunde wordt afgerond met een onderzoeksproject van beperkte omvang, waarin de student geacht wordt een onderzoek op te zetten, uit te voeren en daarvan verslag te doen. Gewoonlijk wordt dit uitgevoerd als een onderzoekswerkgroep onder begeleiding van de docent, waar een actueel onderzoeksthema door de docent wordt gekozen, maar waar individueel aan een eigen deelonderzoek wordt gewerkt. De voortgangsbegeleiding vindt plaats in de eerste helft van het semester door wekelijkse bijeenkomsten waar theoretische of technische achtergronden worden behandeld of toegelicht, rapportagetechnieken worden doorgenomen, en waar studenten ook voortgang van hun eigen project presenteren en evalueren. In het tweede helft van het semester, de onderzoeksfase, vinden gewoonlijk geen bijeenkomsten plaats. Het project behelst enig literatuuronderzoek, het ontwikkelen van programmatuur of gebruik van bestaande softwarepakketten, het uitvoeren van experimenten, en de verslaggeving zelf.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege, zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm presentatie, scriptie, werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator dr. A.W. van Cranenburgh, PhD.
Docent(en) MA. M. Bartelds ,prof. dr. J. Bos ,PhD. T. Caselli ,dr. A.W. van Cranenburgh, PhD.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Helder Rapporteren Peter Nederhoed 9789031390311 ca. €  50,00
Entreevoorwaarden Propedeuse IK en minimaal 120 ECTS in totaal afgerond.
Opmerkingen Afhankelijk van het aantal ingeschreven studenten en beschikbare staf, wordt bepaald hoeveel groepen en welke scriptiethema's worden aangeboden.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Informatiekunde  (Pre-master Information Science) - semester II verplicht
BSc Informatiekunde 3 semester II verplicht