Conversational Interfaces

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LIX029B05
Vaknaam Conversational Interfaces
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Conversational Interfaces
Leerdoelen Na het succesvol afronden van dit opleidingsonderdeel zijn de studenten in staat om de state of the art van verschillende mens-machine conversatie implementatie- en evaluatietechnieken te karakteriseren en toe te kunnen passen.
Omschrijving In deze cursus maken de studenten kennis met conversationele interfaces: computers die in staat zijn of proberen te communiceren met mensen door middel van gewone taal. Voorbeelden van conversationele interfaces zijn chatbots, gesproken dialoogsystemen en sprekende robots. De focus van de cursus ligt op het gebruik van taaltechnologie voor het ontwikkelen van conversationele interfaces: omgaan met getypte of gesproken input, dialoogbeheer, en het genereren van antwoorden.
Uren per week 4
Onderwijsvorm computerpracticum, hoorcollege
Toetsvorm computeropdrachten, schriftelijk tentamen
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. J. Bos
Docent(en) A.J. Schelhaas , student-assistent
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
The Conversational Interface. Talking to Smart Devices. McTear, Callegas, Griol 978-3-319-32967-3
The Conversational Interface. Talking to Smart Devices. McTear, Callegas, Griol 978-3-319-32965-9 €  25,00
Entreevoorwaarden Enige ervaring met programmeren vereist
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Informatiekunde 2 semester I b verplicht
BSc Informatiekunde  (Pre-master Information Science) - semester I b verplicht
Facultaire Minor Informatiekunde 3 semester I b verplicht