Machine Learning Project

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LIX028B05
Vaknaam Machine Learning Project
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Machine Learning Project
Leerdoelen 1. Inzicht in de rol die tekstclassificatie en clustering kan spelen.
2. Kennis van de meest gangbare technieken voor tekstclassificatie, clustering en recommender systemen
3. Wetenschappelijke literatuur op het terrein van Machine Learning kunnen bestuderen, samenvatten, vergelijken en bekrititiseren en daarvan mondeling en schriftelijk verslag kunnen doen.
Omschrijving Deze cursus behandeld een aantal geavanceerde onderwerpen op het gebied van Machine Learning (ML): tekstclassificatie, document clustering, en recommender systems. De praktische focus ligt op de toepassing van dergelijke technieken op real-world-scenario's.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
(aanwezigheid verplicht)
Toetsvorm computeropdrachten, presentatie, werkstuk(ken)
(weekopdrachten 50% eindopdracht (code, presentatie, verslag) 50% Voor beide onderdelen moet het cijfer minimaal 5.0 zijn.)
Vaksoort bachelor jr 3
Co├Ârdinator dr. A. Toral Ruiz
Docent(en) dr. A. Toral Ruiz
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Introduction to Information Retrieval Cambridge University Press, website: http://nlp.stanford.edu/IR-book/information-retrieval-book.html C.D. Manning, P. Raghavan, H. Sch├╝tze 978-0-521-86571-5 ca. €  58,00
Mining of Massive Datasets. Only chapter 9. Website:
http://www.mmds.org
J. Leskovec, A. Rajaraman, J. Ullman 978-1-107-07723-2
Entreevoorwaarden Na het hebben behaald van LIX027B05 Annotation for Machine Learning.
Opmerkingen Dit vak vervangt Information Retrieval LIX018B05.

Progress is open van 19 november 2018 t/m 7 december 2018. De (eventuele) werkgroep intekening in Nestor is open van 12 december 07.00 uur t/m 21 december 23.59 uur. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering. Recidivisten die alleen tentamen hoeven te maken wordt ontmoedigd om zich aan te melden voor het vak in Progress. Zij kunnen door het secretariaat worden toegevoegd aan de cursus in Nestor. Je kunt hiervoor een mail sturen naar sec-millc@rug.nl. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 3 semester II a keuze
BSc Informatiekunde 3 semester II a verplicht