Machine Learning Project

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LIX028B05
Vaknaam Machine Learning Project
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Machine Learning Project
Leerdoelen 1. Inzicht in de rol die tekstclassificatie en clustering kan spelen in Information Retrieval toepassingen; 2. Kennis van de meest gangbare technieken voor tekstclassificatie, clustering en recommender systemen; 3. Wetenschappelijke literatuur op het terrein van IR kunnen bestuderen, samenvatten, vergelijken en bekrititiseren en daarvan mondeling en schriftelijk verslag kunnen doen.
Omschrijving Deze cursus behandeld een aantal geavanceerde onderwerpen op het gebied van de IR: tekstclassificatie, document clustering, en recommender systems. De relatie met standaard IR-technieken wordt steeds onderstreept. Er is speciale aandacht voor toepassingen op het gebied van social media.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
(aanwezigheid verplicht / 2 uur hoorcollege, 2 uur computer practicum)
Toetsvorm computeropdrachten, presentatie, werkstuk(ken)
(schriftelijk 4 uur; weekopdrachten 50% eindopdracht (code, presentatie, verslag) 50% Voor beide onderdelen moet het cijfer minimaal 5.0 zijn.)
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator Dr. A. Toral Ruiz
Docent(en) J.L. Edman, MSc. , A. Üstün
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Introduction to Information Retrieval Cambridge University Press, website: http://nlp.stanford.edu/IR-book/information-retrieval-book.html C.D. Manning, P. Raghavan, H. Schütze 978-0-521-86571-5 ca. €  58,00
Entreevoorwaarden Na het hebben behaald van LIX027B05 Annotation for Machine Learning.
Opmerkingen Dit vak vervangt Information Retrieval LIX018B05.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Informatiekunde 3 semester II a verplicht