Computational Semantics

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LIX021M05
Vaknaam Computational Semantics
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Computational Semantics
Leerdoelen De student die de in deze cursus gegeven theorie en technieken beheerst, zal in een goede positie verkeren om lopende ontwikkelingen in de computationele semantiek en semantische annotatie te waarderen en kritisch te beoordelen. Na afloop van de cursus is de student in staat een formele semantische analyse te geven van een fragment natuurlijke taal en tevens een compositionele semantiek te geven van een (eenvoudige) zin met behulp van de lambda calculus. De student heeft een goed begrip van al deze technieken uit de computationele semantiek en lexicale bronnen om ze in een praktische toepassing toe te passen, en een kritisch bewustzijn van de mogelijkheden en beperkingen van eerste-orde logica toegepast op concrete taalbegripsproblemen.
Omschrijving Deze cursus introduceert een aantal fundamentele technieken voor het berekenen van semantische representaties voor natuurlijke taal. Zowel de onderliggende theorie als de implementatie worden besproken. De centrale vraag die in deze cursus aan bod komt is: Hoe kunnen we het proces automatiseren van het associëren van semantische representaties met uitdrukkingen van natuurlijke taal? Onderwerpen die aan bod komen zijn lexicale semantiek (woordbetekenissen, thematische rollen), event semantiek, logische semantiek (kwantificatie, bereik, negatie, discours), de syntaxis-semantiek interface, en compositionele semantiek (lambda-calculus, semantische tagging).
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, practicum
(2 uur hoorcollege, 2 uur computer practicum)
Toetsvorm verslag
(Presentation / programming assignments / weekly assisgnments)
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. J. Bos
Docent(en) prof. dr. J. Bos
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Representation and Inference Blackburn and Bos (2005) 1575864967 ca. €  25,00
Entreevoorwaarden BA in Informatiekunde of Kunstmatige Intelligentie of een soortgelijke opleiding op bachelor-niveau. Enige programmeer ervaring.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Artificial Intelligence  (C - Elective Course Units) - semester I b keuze
MSc Computational Cognitive Science  (C - Elective Course Units) - semester I b keuze
MSc Computing Science: Intelligent Systems and Visual Computing  (Guided choice course units) - semester I b keuze
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Information Science) 1 semester I b keuze
ReMa Taalwetenschappen / Linguistics  (ReMa Language and Communication Technologies (LCT); Erasmus Mundus) 1 semester I b keuzegroep