Webprogrammeren

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LIX018P05
Vaknaam Webprogrammeren
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Webprogrammeren
Leerdoelen Upon successful completion of the course unit, students are able to:
- Develop interactive webpages using PHP, JavaScript, HTML and CSS.
- Use jQuery, AJAX, JSON and templating to achieve faster, more efficient and more robust development of interactive webpages.
- Apply experience with a virtual Apache server, using FTP and employing relevant software development tools.
- Gain experience in common software development practices.
- Understand how interactive websites and -apps are used in real-world cases.
- Cooperate with others in software development projects.
- Propose for and reflect on the development of a software application and present this in a scientific way.
Omschrijving This course extends the knowledge students have gained on relevant topics within the world of web technology. It provides new knowledge on developing interactive websites. This is done using a full-fledged introduction to JavaScript and PHP. Furthermore, an introduction to jQuery, AJAX, JSON and templating is included in order to allow students to develop more advanced applications.
Students will also gain experience with setting up a virtual Apache server, using FTP and employing relevant software development tools. A guest lecture at the
end of the course will show the utility of gained knowledge in real-world applications.
The course entails both theoretical and practical work. Students are introduced to putting theory into practice by means of weekly assignments. They will then
apply this knowledge in a group project, in which a real-world problem will be assessed and solved. Students will have to propose and reflect on the development process during oral presentations.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, tutorial
Toetsvorm wekelijkse opdrachten
(Weekly Assignments (30%) and Group Project (70%))
Vaksoort propedeuse
Coördinator vacature
Docent(en) student-assistent , vacature
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
JavaScript & Jquery:
Interactive Front-End Web
Development
Jon Duckett 9781118531648 €  35,00
HTML & CSS: Design and
Build Websites
Jon Duckett 9781118008188 €  35,00
PHP & MySQL: Novice to
Ninja
Tom Butler & Kevin Yank 9780994346988 €  35,00
Entreevoorwaarden Na het behaald of gevolgd hebben van LIX019P05 Webtechnologie. Individuele uitzonderingen kunnen worden gemaakt in overleg met de docent van het vak.
Opmerkingen Progress is open van 19 november 2018 t/m 7 december 2018. De (eventuele) werkgroep intekening in Nestor is open van 12 december 07.00 uur t/m 21 december 23.59 uur. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.

Recidivisten die alleen tentamen hoeven te maken wordt ontmoedigd om zich aan te melden voor het vak in Progress. Zij kunnen door het secretariaat worden toegevoegd aan de cursus in Nestor. Je kunt hiervoor een mail sturen naar sec-millc@rug.nl. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Informatiekunde 1 semester II b verplicht