Webprogrammeren

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LIX018P05
Vaknaam Webprogrammeren
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Webprogrammeren
Leerdoelen Na succesvolle afronding van het opleidingsonderdeel, zijn de studenten in staat om:
- Interactieve webpagina's met behulp van PHP, JavaScript, HTML en CSS te ontwikkelen.
- JQuery, AJAX, JSON en templating te gebruiken om een snellere, efficiëntere en meer robuuste ontwikkeling van interactieve webpagina's te realiseren.
- Ervaring op te doen met een virtuele Apache-server, gebruik maken van FTP en relevante software ontwikkelingstools.
- Ervaring op te doen in gebruikelijke software ontwikkelingspraktijken.
- Te begrijpen hoe interactieve websites en -apps worden gebruikt in real-world gevallen.
- Samen te werken met anderen in softwareontwikkelingsprojecten.
- Voorstellen te doen voor en nadenken over de ontwikkeling van een softwareapplicatie en dit op een wetenschappelijke manier presenteren.
Omschrijving Deze cursus breidt de kennis uit die studenten hebben opgedaan over relevante onderwerpen binnen de wereld van webtechnologie. Het biedt nieuwe kennis over het ontwikkelen van interactieve websites. Dit wordt gedaan aan de hand van een volwaardige inleiding tot JavaScript en PHP. Verder wordt een inleiding gegeven in jQuery, AJAX, JSON en templating om studenten in staat te stellen meer geavanceerde applicaties te ontwikkelen.
Studenten zullen ook ervaring opdoen met het opzetten van een virtuele Apache server, het gebruik van FTP en het gebruik van relevante software ontwikkelingstools.

De cursus bestaat uit zowel theoretisch als praktisch werk. Studenten maken kennis met het in praktijk brengen van de theorie door middel van wekelijkse opdrachten. Vervolgens zullen zij
deze kennis toepassen in een groepsproject, waarin een reëel probleem zal worden beoordeeld en opgelost. Tijdens mondelinge presentaties moeten de studenten voorstellen doen en reflecteren op het ontwikkelingsproces.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, tutorial
(2 uur werkcollege, 2 uur hoorcollege)
Toetsvorm wekelijkse opdrachten
(Weekly Assignments (30%) and Group Project (70%))
Vaksoort propedeuse
Coördinator prof. dr. G.J.M. van Noord
Docent(en) S.E. Eikelboom, MSc. , A.J. Schelhaas
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
PHP & MySQL: Novice to
Ninja
Tom Butler & Kevin Yank 9780994346988 €  35,00
HTML & CSS: Design and
Build Websites
Jon Duckett 9781118008188 €  35,00
JavaScript & Jquery:
Interactive Front-End Web
Development
Jon Duckett 9781118531648 €  35,00
Entreevoorwaarden Na het behaald of gevolgd hebben van LIX019P05 Webtechnologie. Individuele uitzonderingen kunnen worden gemaakt in overleg met de docent van het vak.
Opmerkingen Recidivisten die alleen tentamen hoeven te maken wordt ontmoedigd om zich aan te melden voor het vak in Progress. Zij kunnen door het secretariaat worden toegevoegd aan de cursus in Nestor. Je kunt hiervoor een mail sturen naar sec-millc@rug.nl. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Informatiekunde 1 semester II b verplicht