Sociale media

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LIX017B05
Vaknaam Sociale media
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster Concept rooster

Uitgebreide vaknaam Sociale media
Leerdoelen By the end of this course unit, students should be able to articulate how social media platforms can inhibit, transform and augment human-human communication, and should be able to confidently evaluate empirical claims concerning social media. Students should be able to present analyses of communication via social media that are informed by current theories of social interaction, and that draw on numerical data acquired from automated analysis.
Omschrijving Social media are transforming our informal, educational and professional interactions. This course unit will show how data from social media can be used to address central questions in the social sciences, and in turn, how key findings from the social sciences can inform the design and evaluation of social media. Central topics include: How communities are established and sustained; Social network topologies and their effect on collaboration and on the propagation of information; Anonymity, trust and deception; Self-presentation and impression formation; Public vs. private spaces; The emergence of novel linguistic conventions. This course will combine quantitative and qualitative approaches, and will introduce students to language technologies that enable automated analyses of social media communication.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, practicum
Toetsvorm schriftelijk tentamen, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort bachelor jr 3
Co├Ârdinator G.J. Mills, PhD.
Docent(en) G.J. Mills, PhD.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Will be presented in Nestor.
Entreevoorwaarden Na het behaald hebben van LIX009P05 Digital Communication.
Opmerkingen Dit vak is een verplicht onderdeel voor CIW studenten die gestart zijn in 18-19 of later. Voor CIW studenten van 17-18 of eerder, is het een keuze-onderdeel.

Progress is open van 19 november 2018 t/m 7 december 2018. De (eventuele) werkgroep intekening in Nestor is open van 12 december 07.00 uur t/m 21 december 23.59 uur. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering. Recidivisten die alleen tentamen hoeven te maken wordt ontmoedigd om zich aan te melden voor het vak in Progress. Zij kunnen door het secretariaat worden toegevoegd aan de cursus in Nestor. Je kunt hiervoor een mail sturen naar sec-millc@rug.nl. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Informatiekunde 2 semester II b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Nederlandse Track) 2 semester II b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Internationale Track) 2 semester II b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Internationale track and Nederlandse track) 3 semester II b keuzegroep