Usability

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LIX016B05
Vaknaam Usability
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Usability
Leerdoelen De student leert computerinterfaces te waarderen op ‘usablity’. Hij krijgt inzicht in hoe ‘usability’ evaluatiemethoden ingezet kunnen worden bij het beoordelen van applicaties en welke methoden daarvoor het meest geschikt zijn. Hij leert de resultaten van evaluatiemethoden op waarde in te schatten en de resultaten ervan te interpreteren.

De student weet wat ‘usability’ inhoudt, en is in staat om geschikte ‘usability’ evaluatiemethoden te kiezen, deze uit te voeren met betrekking tot (prototypes van) specifieke computerapplicaties, en de resultaten ervan te interpreteren. Hij is tevens in staat mondeling en schriftelijk verslag uit te brengen van een ‘usability’ onderzoek.
Omschrijving Het accent in dit vak ligt op de gebruikersvriendelijkheid (‘usability’) van computerapplicaties in het algemeen, en van webinterfaces in het bijzonder. Het vak laat zien wat er onder ‘usability’ wordt verstaan, hoe belangrijk het is, en welke rol het speelt bij het ontwerpen van applicaties. Het vak behandelt de meest gangbare theorieën, opvattingen en inzichten met betrekking tot ‘user experience’ en ‘usability’. Het gaat in op gebruikers-georiënteerd ontwerpen van applicaties. Studenten maken kennis met een breed scala aan evaluatiemethoden om ‘usability’ te testen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator drs. P.J. Meindertsma
Docent(en) drs. P.J. Meindertsma
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Interaction Design – Beyond Human-Computer Interaction (most recent edition) Helen Sharp, Yvonne Rogers & Jenny Preece 0470665769 €  53,00
Don’t Make Me Think (most recent version), 2006 Steve Krug 0-321-34475-8 €  29,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Nederlandse Track) 2 semester II b keuzegroep
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Internationale Track) 2 semester II b keuzegroep
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen 3 semester II b keuzegroep