Statistiek II

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LIX002X05
Vaknaam Statistiek II
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Statistiek II
Leerdoelen De student leert statistiek te gebruiken, om vakliteratuur kritisch te begrijpen en te evalueren, en om (eigen) gegevens d.m.v. geschikte statistische software te analyseren, de analyses te interpreteren, conclusies te trekken, en tevens hoe men hierover wetenschappelijk rapporteert. De focus ligt op de multivariabele statistiek, met name op regressie analyse en verschillende ANOVA varianten.
Omschrijving Dit vak beoogt de student verder basale statistische methoden te leren kennen, in het bijzonder in de taalkunde, communicatie- en informatiewetenschappen, en informatiekunde. We behandelen verschillende varianten van ANOVA, regressie, logistische regressie en mixed-effects regressie.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, practicum
Toetsvorm multiple choice, programmeeropdrachten, schriftelijk tentamen, wekelijkse opdrachten
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. A. Toral Ruiz
Docent(en) student-assistent ,dr. A. Toral Ruiz
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Analyzing Linguistic Data. A practical introduction to statistics. Cambridge University Press. The book is available here: http://www.sfs.uni-tuebingen.de/~hbaayen/publications/baayenCUPstats.pdf Harald Baayen
How to do Linguistics with R. Data exploration and statistical analysis. John Benjamins: https://benjamins.com/#catalog/books/z.195/main Natalia Levshina €  45,00
Entreevoorwaarden Na het behaald hebben van Statistiek I (LIX001X05) met een score van 5 of hoger.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Informatiekunde  (Pre-master Information Science) - semester II b verplicht
BSc Informatiekunde 2 semester II b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Nederlandse Track) 2 semester II b keuzegroep
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Internationale track and Nederlandse track) 3 semester II b keuzegroep
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Internationale Track) 2 semester II b keuzegroep
Ba Taalwetenschap 1 semester II b verplicht