Semantic Web Technology

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LIX002M05
Vaknaam Semantic Web Technology
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Semantic Web Technology
Leerdoelen De student Informatiekunde kiest twee van de volgende vier mogelijkheden: Natural Language Processing; Semantic Webtechnology; Computer-Mediated Communication; Machinaal Leren plus een Ma-keuzeonderdeel van buiten de opleiding. Studenten Informatiekunde, die het vak Machinaal Leren willen kiezen, moeten van tevoren contact opnemen met de studieadviseur.
Omschrijving In het eerste deel van de cursus wordt de motivatie voor het ontwikkelen van een "semantisch web" besproken, en worden verschillende XML-standaards en technieken voor het semantisch web behandeld. We gaan met name in op het gebruik van de Protégé Ontology editor, RDF, OWL and SPARQL.
In het tweede deel van het college wordt in projectvorm een applicatie ontwikkeld op het gebied van de Letteren, die gebruik maakt van deze technieken.
Uren per week 4
Onderwijsvorm computerpracticum, hoorcollege
Toetsvorm computeropdrachten, essay, referaat/spreekbeurt
Vaksoort master
Coördinator dr. G. Bouma
Docent(en) dr. G. Bouma
Entreevoorwaarden Bachelor Informatiekunde of bachelor Kunstmatige Intelligentie of vergelijkbare opleiding op bachelor-niveau.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 4 semester I a mast
MSc Artificial Intelligence  (C - Elective Course Units) - semester I a keuze
MSc Computational Cognitive Science  (C - Elective Course Units) - semester I a keuze
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Information Science) 1 semester I a keuze
ReMa Taalwetenschappen / Linguistics  (ReMa Language and Communication Technologies (LCT); Erasmus Mundus) 1 semester I a keuzegroep