Natural Language Processing

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LIX001M05
Vaknaam Natural Language Processing
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Natural Language Processing
Leerdoelen Het doel van de cursus is studenten bekend te maken met fundamentele technieken en algoritmen op het gebied van natuurlijke-taalverwerking. Onder andere tokenisatie, statistische taalmodellen, part-of-speech tagging, (vector) representaties van woorden, en neurale modellen voor sequence labeling en automatisch vertalen
Omschrijving Deze cursus biedt een inleiding in de Natuurlijke-taalverwerking op een fundamenteel niveau. Verschillende fundamentele onderwerpen komen aan bod, zoals N-gram taalmodellen, Part-of-Speech tagging, Parsing, Neurale Netwerken for sequence modeling en sequence-to-sequence taken.
Uren per week 4
Onderwijsvorm computerpracticum, hoorcollege
Toetsvorm opdrachten, presentatie, verslag
Vaksoort master
Coördinator A. Bisazza, PhD.
Docent(en) A. Bisazza, PhD. , G. Sarti, MSc.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Speech and Language Processing.
(3rd ed. forthcoming) Available online: https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3
Daniel Jurafsky and James H. Martin
Entreevoorwaarden Bachelor Informatiekunde of bachelor Kunstmatige Intelligentie of vergelijkbare opleiding op bachelor-niveau.
Opmerkingen De student Informatiekunde kiest twee van de volgende vier mogelijkheden: Natural Language Processing; Advanced Webtechnology; Computer-Mediated Communication; Machinaal Leren plus een Ma-keuzeonderdeel van buiten de opleiding. Studenten Informatiekunde die het vak Machinaal Leren willen kiezen moeten van tevoren contact opnemen met de studieadviseur.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Artificial Intelligence  (C - Elective Course Units) - semester II a keuze
MSc Behavioural and Cognitive Neurosciences: Behavioural Neurosciences  (Electives: courses from other programmes) 2 semester II a keuze
MSc Behavioural and Cognitive Neurosciences: Cognitive Neuroscience & Modelling  (Electives: courses from other programmes) 2 semester II a keuze
MSc Behavioural and Cognitive Neurosciences: Molecular & Clinical Neurosciences  (Electives: courses from other programmes) 2 semester II a keuze
MSc Computational Cognitive Science  (C - Elective Course Units) - semester II a keuze
MSc Computing Science: Data Science and Systems Complexity  (Guided choice course units) - semester II a keuze
MSc Computing Science: Intelligent Systems and Visual Computing  (Guided choice course units) - semester II a keuze
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Information Science) 1 semester II a keuze
ReMa Taalwetenschappen / Linguistics  (ReMa Language and Communication Technologies (LCT); Erasmus Mundus) 1 semester II a verplicht