Database Design

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LHU010M05
Vaknaam Database Design
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Database Design
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week
Vaksoort master
Coördinator R. Prey
Docent(en) vacature
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Computercommunicatie start februari) 1 semester I a keuzegroep
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Digital Humanities) 1 semester I a verplicht
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Computercommunicatie) 1 semester I a keuzegroep