Thesis Lab

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LHU007M05
Vaknaam Thesis Lab
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Thesis Lab
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week
Vaksoort master
Docent(en) dr. S.I. Aasman , vacature
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Progress is open van 20 november 2017 tot en met 26 januari 2018. De (eventuele) werkgroep intekening in Nestor is open van 11 december 07.00 uur t/m 26 januari 23.59 uur. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Digital Humanities) 1 semester II a verplicht