Literatuurgeschiedenis Fries

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LHF023M10
Vaknaam Literatuurgeschiedenis Fries
Niveau(s) master
Voertaal Fries
Periode semester II
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Literatuurgeschiedenis Fries: De representatie van een minderheidscultuur
Leerdoelen - Verdieping van kennis van en inzicht in Friese literatuurgeschiedenis 1600-2015 in het bijzonder en literaire theorieën in het algemeen;
- vaardigheden in schriftelijke en mondelinge presentatie van onderzoeksresultaten op academisch niveau;
- onderzoeksvaardigheden in vergelijkende literatuurwetenschap;
- Inzicht in de literaire representatie van maatschappelijke toestanden en ontwikkelingen in minderheidsliteraturen en in het bijzonder in de Friese literatuur.
Omschrijving Het college heeft de vorm van een tutorial waarin de student onder begeleiding eerst een leesopdracht uitvoert over een in samenspraak met de student vastgesteld deelonderwerp uit de Friese literatuurgeschiedenis (week 1-4). Vervolgens wordt (wk 5-14) op grond van de gelezen stof een thema gekozen dat kenmerkend is voor de Friese literatuur in het bijzonder en voor minderheidsliteraturen in het algemeen, waarna de student - opnieuw onder wekelijkse begeleiding - een werkstuk schrijft dat tenminste de volgende elementen bevat: vergelijkende inhoudsanalyse van werk van meerdere Friese schrijvers, globale thematische vergelijking op grond van secundaire literatuur met tenminste één andere Europese (minderheids)literatuur.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege, zelfstudie, zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm nog niet bekend
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. G.T. Jensma
Docent(en) prof. dr. G.T. Jensma
Entreevoorwaarden BA Letteren
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Fries (2jr na bachelor) 2 semester II verplicht
Ma Letterkunde (Europese L&C / English L&C / Writing, Editing and Mediating)  (A7. European Literatures and Interculturality: Fries) 1 semester II verplicht