Literatuursociologie Fries

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LHF022M10
Vaknaam Literatuursociologie Fries
Voertaal Fries
Periode semester I
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Literatuursociologie: Friese literatuur als Europese minderheidsliteratuur
Leerdoelen Verdieping kennis Friese literatuurgeschiedenis 1600-nu; training vaardigheden op de terreinen van: schriftelijke en mondelinge presentatie van onderzoeksresultaten op academisch niveau en van vergelijkend literatuurwetenschappelijk onderzoek . Inzicht in de samenhang van literatuur en samenleving, met name op het terrein van de Friese literatuur als minderheidsliteratuur.
Omschrijving Het college heeft de vorm van een tutorial waarin de student onder begeleiding eerst een leesopdracht uitvoert over een in samenspraak met de student vastgesteld deelonderwerp uit de Friese literatuurgeschiedenis (week 1-4). Vervolgens wordt op grond van de gelezen stof een onderzoeksvraag geformuleerd en schrijft de student - opnieuw onder wekelijkse begeleiding - een werkstuk dat tenminste de volgende elementen bevat: vergelijking van Friese literatuurgeschiedenis met tenminste één andere Europese (minderheids)literatuur en duidelijke plaatsing van het onderwerp in een maatschappelijke context.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm wekelijkse opdrachten, werkstuk(ken)
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. G.T. Jensma
Docent(en) prof. dr. G.T. Jensma
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
To be announced.
Entreevoorwaarden BA Letteren
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Fries (2jr na bachelor) 1 semester I verplicht
Ma Letterkunde (Europese L&C / English L&C / Writing, Editing and Mediating)  (A7. European Literatures and Interculturality: Fries) 1 semester I verplicht