Introduction to Linguistics I

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LHF016P05
Vaknaam Introduction to Linguistics I
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Introduction to Linguistics I: Basic Concepts and Theories
Leerdoelen Deze cursus laat de student kennismaken met taal en taalkunde. Waar gaat taalkunde over? Waarom überhaupt taal studeren? Basisbegrippen behorend tot de kerndisciplines van de taalkunde - fonetiek, fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek en pragmatiek - worden geïntroduceerd tijdens de les. In de seminars wordt de opgedane kennis besproken, getest en geoefend door middel van probleemoplossing in verschillende talen. Er zijn wekelijkse huiswerkopdrachten en een eindexamen bevat nieuwe taalkundige puzzels die moeten worden opgelost met behulp van de vaardigheden die in de cursus zijn ontwikkeld.
Omschrijving Na afronding van dit opleidingsonderdeel hebben de studenten een basiskennis verworven van de taalkunde in het algemeen en de volgende deeldisciplines: fonetiek, fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek en pragmatiek. Hij/zij is uitgerust met enkele hulpmiddelen en technieken voor taalkundige analyse en heeft enige oefening gehad om deze te gebruiken om de organisatieprincipes van een taal te ontdekken. Tot op zekere hoogte kan hij/zij ook niet al te ingewikkelde literatuur over deze onderwerpen lezen, zowel in het algemeen als in specifieke talen. Daarnaast heeft de student zijn/haar eigen opvattingen en attitudes over taal en taalgebruik onderzocht, en is hij/zij in staat om een ​​ongefundeerde uitspraak over taal te herkennen wanneer hij/zij deze hoort – een aspect dat verder wordt uitgewerkt in de volgende cursus, Inleiding naar taalkunde II.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, practicum, werkcollege
(2 uur hoorcollege, 2 uur werkcollege)
Toetsvorm schriftelijk tentamen
(schriftelijk 3 uur)
Vaksoort propedeuse
Coördinator J.G. Wichers Schreur
Docent(en) J.G. Wichers Schreur
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Language Files. Materials for an Introduction to Language and Linguistics Department of Linguistics, The Ohio State University, 2004
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester I a keuze
Ba Minorities & Multilingualism 1 semester I a verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester I a keuze
Facultaire Minor Linguistics  (Linguistics) 3 semester I a keuzegroep