Ma-stage Fries

Faculteit Letteren
Jaar 2018/19
Vakcode LHF000M10
Vaknaam Ma-stage Fries
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Ma-stage Fries
Leerdoelen
Omschrijving De stage biedt studenten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen in een buitenuniversitaire omgeving en zich te orïenteren op de arbeidsmarkt. De stage wordt gelopen bij een instelling, organisatie of bedrijf in binnen- of buitenland. De student wordt geacht, op basis van inhoudelijke specialisatie, interesse en vaardigheden, in beginsel zelf te zoeken en te solliciteren naar een stageplaats.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm stage
Toetsvorm stageverslag
Vaksoort master
Docent(en) diverse docenten
Interessesfe(e)r(en) Talen en culturen
Entreevoorwaarden Bachelor Fries of minimal 170 ECTS-studiepunten inclusieve de BA-scriptie.
Opmerkingen Een stage kan gekozen worden in plaats van Individuele opdracht Fries II
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Letterkunde (Europese L&C / English L&C / Writing, Editing and Mediating)  ( Europese letteren en culturen: Fries) 1 semester I keuze