Regio’s II: Historiografie

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LGX319B05
Vaknaam Regio’s II: Historiografie
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Regio’s II: Historiografie
Leerdoelen 2. kennis van en inzicht in de voornaamste actuele en historiografische ontwikkelingen in de historische wetenschappen op het gebied van thematiek, theorie en methoden
3. kennis van en inzicht in de lokale, nationale, (supra)regionale, en internationale/mondiale complexiteit, diversiteit en samenhang van en in het verleden en de relatie daarvan met eigentijdse ontwikkelingen
8. het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visuele, materiële, audio-visuele en kwantitatieve) bronnen
9. het vermogen historische en interdisciplinaire onderzoeksmethoden en theorieën toe te passen om te komen tot een gedegen analyse van historische vraagstukken
15. het vermogen op basis van de uitkomsten van eigen historisch onderzoek van beperkte tot redelijke omvang goed onderbouwde conclusies te rapporteren in werkstukken en Bachelorscriptie conform de conventies van de historische wetenschappen
16. het vermogen om op betrouwbare en accurate wijze, en met correct taalgebruik in het Nederlands of Engels, te communiceren in woord en geschrift over resultaten binnen de historische wetenschappen voor een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten
Omschrijving Building on the first year module, this course unit continues the reflection on how “space” figures in historians’ work through region-specific topics. Each seminar covers historiographic problems, concepts, and debates pertinent to the history of one particular region. Exposed to a variety of historical subjects and scholarly traditions, students gain specialized knowledge on the region and develop a sensibility to the interplay between locality and methods. As such, it prepares students for the more advanced studies of cases in the third year module.
Uren per week 2
Onderwijsvorm werkcollege
(2 uur werkcollege)
Toetsvorm actieve participatie, essay, opdrachten
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator Dr. Y. Kuo
Docent(en) S.J.C. Bouyer, MA. , A. Dutta, MA. , M. El-Merheb, PhD. , D.W. Franken, PhD. ,dr. W.J. Hoekstra , R.M. Johnston-White, PhD. ,Dr. Y. Kuo ,dr. D.C. van der Linden ,prof. dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge
Entreevoorwaarden Toegang tot tweede jaar (45ECTS).
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester II a keuze
Ba Geschiedenis  ( Major) 2 semester II a verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester II a keuze