Workshop Public History

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LGX300B05
Vaknaam Workshop Public History
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Workshop Public History
Leerdoelen Na succesvolle afronding van de cursus kunnen studenten:
1. de praktijken, genres en contexten van publieksgeschiedenis begrijpen. eindkwalificatie 2
2. kritisch reflecteren op publieksgeschiedenis in relatie tot de academische geschiedenis. 2, 11
3. de mogelijkheden van publieksgeschiedenis op de arbeidsmarkt kunnen inschatten, ook met betrekking tot hun eigen 'employability' (inzetbaarheid). 11
4. een werkstuk of scriptie transformeren tot een publieksgeschiedenisproject en hierover op correcte wijze een schriftelijk verslag schrijven. 16
5. persoonlijke verantwoordelijkheid en zelfdiscipline tonen, in lijn met de onderwijsvorm (workshop) voor deze cursus. 11 6. in groepsverband werken, de resultaten hiervan presenteren en actief deelnemen aan maatschappelijke en wetenschappelijke discussies met respect voor opvattingen en gevoelens van anderen; 11, 17
Omschrijving In de afgelopen decennia is geschiedenis veranderd in een bloeiende bedrijfstak. De geschiedenissectie in boekwinkels groeit exponentieel, geschiedenis speelt een prominente rol op internet, televisie, radio en in games en apps, de erfgoedsector dijt verder uit en overheden zijn steeds meer betrokken bij de verhalen die we vertellen over het verleden. Al deze vormen van publieke geschiedenis verschillen van de academische geschiedenis met de nadruk op rigoureus onderzoek en regels voor wetenschappelijke output. Deze cursus introduceert je in de diverse gebieden van de publieke geschiedenis en daagt je uit na te denken over manieren om je 'academische' interesses opnieuw te formuleren in een breder maatschappelijk kader.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(Hoor/werkcollege drie uur per week. Bij de voorbereiding en opdrachten wordt van de studenten veel zelfwerkzaamheid verwacht, zowel individueel als in groepsvorm.)
Toetsvorm essay
(Wekelijkse (groeps)opdrachten, essay, praktijkopdracht)
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator dr. T. Slootweg
Docent(en) dr. M. Hoogvliet ,dr. T. Slootweg ,dr. P.C. van Ulzen ,MA. J. Wubs
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Tosh, J., Why History Matters. Palgrave: Londen 2008. €  24,00
Andere literatuur zal nader worden aangekondigd
Entreevoorwaarden Public History:
Propedeuse, en twee van de drie Themacolleges (Cultuurgeschiedenis, Poltieke Geschiedenis en Economisch en sociale Geschiedenis) en Bronnen en Methoden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Geschiedenis  ( Major) 3 semester II b verplicht