Theorie I: Perspectieven op Geschiedenis

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LGX289B05
Vaknaam Theorie I: Perspectieven op Geschiedenis
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Theorie I: Perspectieven op Geschiedenis
Leerdoelen 2. kennis van en inzicht in de voornaamste actuele en historiografische ontwikkelingen in de historische wetenschappen op het gebied van thematiek, theorie en methoden
3. kennis van en inzicht in de lokale, nationale, (supra)regionale, en internationale/mondiale complexiteit, diversiteit en samenhang van en in het verleden en de relatie daarvan met eigentijdse ontwikkelingen
12. het vermogen om op de contextualiteit van de eigen maatschappelijke en wetenschappelijke oordeelsvorming en historische interpretaties, en die van anderen, te reflecteren
13. het vermogen het voorlopige en complexe karakter van historisch wetenschappelijke kennis en onderzoek naar waarde te schatten
Omschrijving This course will reflect on four approaches of history: the geographical approach, the social science approach, the ethical and the hermeneutical approach. In focusing on historical practice and historical writing these approaches will be explained and illustrated. The obligatory reading list is compiled with the purpose of providing clear examples of the different approaches or of discussing and illustrating important topics dealt with in the lectures
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(2x2 uur hoorcollege)
Toetsvorm actieve participatie, digitale toetsing
(digitaal 2 uur)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator D.W. Franken, PhD.
Docent(en) D.W. Franken, PhD. ,dr. R.A. Krol , H.O. Malone, PhD. ,prof. dr. C. Six
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Literature will be provided in a reader.
Entreevoorwaarden Admitted to the second year of study.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester I b keuze
Ba Geschiedenis  (pre-masterprogramma Geschiedenis (voor HBO Geschiedenis studenten)) - semester I b verplicht
Ba Geschiedenis  ( Major) 2 semester I b verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester I b keuze
Facultaire Minor History in a Global Perspective  ( Minor History premaster-variant (15 ects)) 3 semester I b verplicht
Facultaire Minor History in a Global Perspective  ( History in a Global perspective (30 ects)) 3 semester I b verplicht