Thema Politieke Geschiedenis

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LGX287B10
Vaknaam Thema Politieke Geschiedenis
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I a
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Thema Politieke Geschiedenis
Leerdoelen 2. kennis van en inzicht in de voornaamste actuele en historiografische ontwikkelingen in de historische wetenschappen op het gebied van thematiek, theorie en methoden
3. kennis van en inzicht in de lokale, nationale, (supra)regionale, en internationale/mondiale complexiteit, diversiteit en samenhang van en in het verleden en de relatie daarvan met eigentijdse ontwikkelingen
6. het vermogen tot zelfstandig, efficiënt en effectief verzamelen, selecteren en ordenen van historische literatuur en bronnen, met gebruikmaking van relevante bibliografische en digitale zoekvaardigheden;
7. het vermogen om heldere, relevante en empirisch toetsbare en/of goed beantwoordbare onderzoeksvragen te formuleren met inachtneming van de bestaande historiografie (status questionis)
8. het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visuele, materiële, audio-visuele en kwantitatieve) bronnen
10. het vermogen tot het schrijven, presenteren en verdedigen van een onderzoeksverslag met gebruikmaking van de juiste vakterminologie met constante aandacht voor stijl en argumentatie, volgens de eisen die daaraan binnen de historische wetenschappen worden gesteld
14. het vermogen op grond van het eigen oordeel op kritische en effectieve wijze van gedachten te wisselen met vakgenoten
15. het vermogen op basis van de uitkomsten van eigen historisch onderzoek van beperkte tot redelijke omvang goed onderbouwde conclusies te rapporteren in werkstukken en Bachelorscriptie conform de conventies van de historische wetenschappen
16. het vermogen om op betrouwbare en accurate wijze, en met correct taalgebruik in het Nederlands of Engels, te communiceren in woord en geschrift over resultaten binnen de historische wetenschappen voor een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten
Omschrijving In dit college wordt de thematiek van de Geschiedenis van Politiek (GP) behandeld in werkcolleges aan de hand van een concreet onderwerp uit de geschiedenis van politiek. Doel is verwerving van kennis van en inzicht in de essentie van de geschiedenis van politiek. Het college bestaat uit werkcolleges met (periodegebonden) onderwerpen uit de geschiedenis van politiek. In alle werkcolleges staan algemene en tijd- en themagebonden concepten uit de politieke geschiedenis centraal. Studenten verrichten een afgebakend onderzoek op basis van historiografie en een enkele bron en schrijven een paper.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
(2x2 uur werkcollege)
Toetsvorm actieve participatie, opdrachten, werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator prof. dr. D.J. Wolffram
Docent(en) F. Buscemi, PhD. ,dr. B. Danon ,Prof. Dr. R.M. Esser ,dr. K.J. Heidecker ,dr. W.J. Hoekstra ,dr. N.A. Kraft van Ermel , H.O. Malone, PhD. ,dr. R. Van Hove
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Literature will be announced via the Student Portal.
Entreevoorwaarden 45 ec en HO II: Vaardigheden (LGX041P05)
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester I a keuze
Ba Geschiedenis  ( Major) 2 semester I a verplicht
Facultaire Minor Oudheidstudies  (Geschiedenis en cultuur van de Oudheid) 3 semester I verplicht