Theorie II: Hist. van de Wereldgesch.

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LGX271B05
Vaknaam Theorie II: Hist. van de Wereldgesch.
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Theorie II: Historiografie van de Wereldgeschiedenis
Leerdoelen 2. kennis van en inzicht in de voornaamste actuele en historiografische ontwikkelingen in de historische wetenschappen op het gebied van thematiek, theorie en methoden;
8. het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visuele, materiële, audio-visuele en kwantitatieve) bronnen;
12. het vermogen om op de contextualiteit van de eigen maatschappelijke en wetenschappelijke oordeelsvorming en historische interpretaties, en die van anderen, te reflecteren;
13. het vermogen het voorlopige en complexe karakter van historisch wetenschappelijke kennis en onderzoek naar waarde te schatten;
18. het vermogen een eigen leerbehoefte ten aanzien van actuele en nieuwe onderwerpen te identificeren en deze ter hand te nemen, waarbij gebruik wordt gemaakt van relevant onderzoek en de
Omschrijving This course seeks to give students insight into three important aspects of world history: 1. how, in the past, the notion of ‘history’ was envisioned and changed throughout time, 2. how people have, from the 5th century BCE up till the 21st century, conceived of the relations between past, present and future, and 3. the emergence of history as a professional discipline. The course is chronologous and multidisciplinary: the seven lectures discuss key historians and thinkers, starting in ancient Greece such as Herodotus and Thucydides, follows up with Augustine and medieval chroniclers, early modern thinkers on history, and ends with modern influential thinkers (Foucault, Fukuyama and Huntington). Each lecture represents an exploration of how people were confronted with urgent questions at their own time and what they expected from the world. Reflection about history and historicity always tried to find a form in which people tried to make sense of the world, which often meant trying to understand change, coming to grips with time and of dealing with the philosophical question of 'how to live'.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(2 uur hoorcollege)
Toetsvorm actieve participatie, digitale toetsing
(digitaal 3 uur)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator dr. R.A. Krol
Docent(en) dr. B.S. Hellemans ,dr. R.A. Krol
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
A Concise History of History. Global Historiography from Antiquity to the Present (Cambridge 2019) Daniel Woolf 9781108426190 €  28,00
Entreevoorwaarden Toegelaten tot het 2de studiejaar
Opmerkingen Each week two kind of texts have to be read/studied: in the first place short excerpts from some of the prototypical authors that are explored in the lecture of that week, in the second place overviews of the period under review. All texts will be made available via Nestor.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester II b keuze
Ba Geschiedenis  ( Major) 2 semester II b verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester II b keuze