Themacollege Cultuurgeschiedenis

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LGX258B10
Vaknaam Themacollege Cultuurgeschiedenis
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I b
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Themacollege Cultuurgeschiedenis
Leerdoelen Eindkwalificatie hoorcollege:
1. brede en evenwichtig gespreide en samenhangende kennis en inzicht op hoofdlijnen in de politieke, culturele, economische en sociale aspecten van alle historische tijdvakken van de Oudheid tot en met het heden;
13. het vermogen het voorlopige en complexe karakter van historisch wetenschappelijke kennis en onderzoek naar waarde te schatten;

Eindkwalificaties werkcollege:
7. het vermogen om heldere, relevante en empirisch toetsbare en/of goed beantwoordbare onderzoeksvragen te formuleren met inachtneming van de bestaande historiografie (status questionis);
8. het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visuele, materiële, audio-visuele en kwantitatieve) bronnen;
9. het vermogen historische en interdisciplinaire onderzoeksmethoden en theorieën toe te passen om te komen tot een gedegen analyse van historische vraagstukken;
10. het vermogen tot het schrijven, presenteren en verdedigen van een onderzoeksverslag met gebruikmaking van de juiste vakterminologie met constante aandacht voor stijl en argumentatie, volgens de eisen die daaraan binnen de historische wetenschappen worden gesteld;
14. het vermogen op grond van het eigen oordeel op kritische en effectieve wijze van gedachten te wisselen met vakgenoten;
15. het vermogen op basis van de uitkomsten van eigen historisch onderzoek van beperkte tot redelijke omvang goed onderbouwde conclusies te rapporteren in werkstukken en Bachelorscriptie conform de conventies van de historische wetenschappen;
16. het vermogen om op betrouwbare en accurate wijze, en met correct taalgebruik, te communiceren in woord en geschrift over resultaten binnen de historische wetenschappen voor een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten;
Omschrijving Hoorcollege: kennismaking met historiografie van de cultuurgeschiedenis,en theorieën die van grote invloed zijn geweest op het vak. Werkcollege: uitdieping van een specifiek onderwerp uit de cultuurgeschiedenis in de context van een periode. Dit onderwerp dient een zekere breedheid en diepgang te hebben, zodanig dat de op het hoorcollege gepresenteerde theorieën alsmede de in de bijbehorende literatuur behandelde theorie aan de orde komen, terwijl tevens een verdieping plaats vindt van de kennis van de specifieke periode.Centraal staan in de werkcolleges het cultuur-historisch interpreteren van bronnen (textueel en visueel).
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(2 uur hoorcollege en 2x2 uur werkcollege)
Toetsvorm digitale toetsing, digitale toetsing, essay, essay, schriftelijk tentamen, schriftelijk tentamen
(digitaal 3 uur)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator dr. T. Slootweg
Docent(en) dr. W.D. Daling , C.P. Dickenson, PhD. ,dr. B.S. Hellemans ,dr. K.E. Hollewand ,dr. R.A. Krol ,dr. T. Slootweg , to be announced ,dr. S. van der Poel
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Verplichte literatuur bij het hoorcollege: Denken over Cultuur(Amsterdam University Press 2017), ook in het Engels te krijgen B.S. Hellemans €  24,00
Per werkcollege aanvullende literatuur afhankelijk van het onderwerp.
International track & exchange students who don’t read Dutch use: Understanding Culture (Amsterdam University Press 2017) B.S. Hellemans €  24,00
Verplichte literatuur bij het hoorcollege: Denken over Cultuur(Amsterdam University Press 2017), ook in het Engels te krijgen B.S. Hellemans €  24,00
Per werkcollege aanvullende literatuur afhankelijk van het onderwerp.
International track & exchange students who don’t read Dutch use: Understanding Culture (Amsterdam University Press 2017) B.S. Hellemans €  24,00
Entreevoorwaarden 45 ec en HO II: Vaardigheden (LGX041P05)
Opmerkingen Voor informatie over de verschillende thema’s en werkgroepen: zie de daarvoor beschikbare collegebeschrijvingen en docenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester I b keuze
Ba Geschiedenis  ( Major) 2 semester I b verplicht
Ba Geschiedenis  (pre-masterprogramma Geschiedenis (voor HBO Geschiedenis studenten)) - semester I b verplicht
Facultaire Minor Oudheidstudies  (Geschiedenis en cultuur van de Oudheid) 3 semester I verplicht
Premasterminor Ancient History 3 semester I b keuzegroep