Science in Polar areas II

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LGX230B05
Vaknaam Science in Polar areas II
Niveau(s) universitaire minor
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Science in Polar areas II
Leerdoelen De student is in staat zich te verdiepen in een inhoudelijk thema en kan daar op een heldere gestructureerde manier schriftelijk verslag van doen. De student kan deelnemen aan een wetenschappelijke discussie en is in staat zijn eigen ontwikkeling en die van medestudenten kritisch te volgen.
Omschrijving Deze cursus is een vervolg op deel 1, waarbij je samen met een expert een zelf gekozen thema verder ontwikkelt tot een scriptie op basis van wetenschappelijke literatuur en een verbindende analyse. Thema's liggen op het gebied van exploitatie en geopolitiek.
Uren per week
Onderwijsvorm excursie, leesgroep, responsiecollege, werkcollege, zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm schriftelijke opdracht(en), scriptie
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. M.J.J.E. Loonen
Docent(en) Gastdocent(en) ,prof. dr. P.D. Jordan ,dr. M.J.J.E. Loonen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Several scientific articles.
Entreevoorwaarden Module 1A eerder of tegelijkertijd.
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht en actieve deelname tijdens de colleges.
Dit vak staat open als bijvak en Open College. Hoofdvakstudenten hebben voorrang op bijvakstudenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Open colleges Letteren - semester I b keuze
Minor Arctische en Antarctische Studies 3 semester I b keuze