Science in Polar areas I

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LGX229B05
Vaknaam Science in Polar areas I
Niveau(s) universitaire minor
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Science in Polar areas I
Leerdoelen De student is in staat zich te verdiepen in een inhoudelijk thema en kan daar op een heldere gestructureerde manier schriftelijk verslag van doen. De student kan deelnemen aan een wetenschappelijke discussie en is in staat zijn eigen ontwikkeling en die van medestudenten kritisch te volgen.
Omschrijving In deze module gaan we aan de hand van wetenschappelijke literatuur en discussie ons verdiepen in specifieke thema's die betrekking hebben op de poolgebieden. Het ontwikkelen van een visie en samenhang wordt in een schriftelijke bijdrage nader uitgewerkt. In deze cursus leggen we een basis voor een zelfstandige analyse van wetenschappelijk werk, waarbij de thema's direct te maken hebben met de poolgebieden. Thema's zijn gebaseerd op dieren, planten en mensen in de poolgebieden.
Uren per week
Onderwijsvorm excursie, leesgroep, werkcollege, zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm schriftelijke opdracht(en), werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. M.J.J.E. Loonen
Docent(en) Gastdocent(en) ,prof. dr. P.D. Jordan ,dr. M.J.J.E. Loonen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Div. wetenschappelijke artikelen
Entreevoorwaarden Module 1A eerder of tegelijkertijd.
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht en actieve deelname tijdens de colleges.
Dit vak staat open als bijvak en Open College. Hoofdvakstudenten hebben voorrang op bijvakstudenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 3 semester I a adv
Ba Open colleges Letteren - semester I a keuze
Minor Arctische en Antarctische Studies 3 semester I a keuze