Hist. methoden: Org.Sociology&Public Law

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LGX214M05
Vaknaam Hist. methoden: Org.Sociology&Public Law
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Historische methodencollege: Organizational Sociology & Public Law
Leerdoelen 2. gevorderde kennis van en inzicht in de (interdisciplinaire) theorieën, methoden en technieken van de historische wetenschappen;
4. kennis van en inzicht in het verrichten van historisch onderzoek en in onderzoeksstrategieën die daarbij succesvol kunnen worden ingezet;
6. het vermogen zelfstandig en op wetenschappelijk verantwoorde wijze een probleem en vraagstelling op te stellen, bijpassende theorieën en methoden te kiezen, en diverse en weerbarstige (tekstuele en/of audiovisuele, materiële, en/of kwantitatieve) bronnen en literatuur te verzamelen en kritisch te analyseren;
10. vermogen effectief gebruik te maken van tenminste een van de volgende historische vaardigheden: -het vinden, analyseren en construeren van levensverhalen door middel van oral history, interviews en biografische analyse;
Omschrijving Dit college geeft een algemene inleiding in de organisatiesociologie en het publiekrecht als context voor onderzoek in de geschiedenis van politiek en beleid. Studenten leren elementaire begrippen uit de organisatiesociologie en het (publiek)recht kennen en in hun onderlinge verband te passen in een specifieke historische context. Hierbij staat de vraag centraal hoe organisaties zichzelf aanpassen aan een steeds veranderende omgeving. Aan de hand van historische voorbeelden zullen sociologische begrippen behandeld worden als: systeem en omgeving, formele en informele organisatie, handeling en communicatie, hiërarchie, lidmaatschap, beslissingen, onzekerheidsabsorbtie. Deze begrippen zullen vanuit een juridisch perspectief verder aanscherpt en uitgediept worden. Wat zijn de rechten en de plichten van ‘leden’ van een organisatie? Hoe verandert dat in de loop van de tijd? Wat is de juridische status van beslissingen? Hoe kan beroep aangetekend worden tegen beslissingen? Hierbij zullen ook fundamentele vragen voorbij komen als de relatie tussen rechtvaardigheid en rechtmatigheid, de spanning tussen het realiseren van de doelen van de organisaties en de juridische kaders waarbinnen ze moeten opereren. Deze kwesties zullen aan de hand van historische voorbeelden van de VOC, de ontwikkeling van de Europese staat, de Europese Unie tot en met de Maffia uitgewerkt worden. Studenten zullen worden voorbereid voor de vakken Kwantitatieve evaluatie van beleidstukken en Leergeschiedenis en organisaties in specialisatie 2.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm practicum, werkcollege
Vaksoort master
Coördinator dr. R.G.P. Peters
Docent(en) dr. R.G.P. Peters ,dr. mr. P.G. Tassenaar
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Understanding Dutch law (2de druk 2011) Sanne Taekema, Annie de Roo en Carinne Elion-Valter 978-90-8974-476-0 ca. €  56,00
Organizations, A Systems Approach, (Gower Publishing, Farnham 2013) Stefan Kühl
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Geschiedenis  ( Politics, Organizations and Learning Histories) 1 semester I a verplicht