Hist. methoden: Documentaire, museum

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LGX126M05
Vaknaam Hist. methoden: Documentaire, museum
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Historisch methodencollege: Documentaire, museum en tentoonstelling
Leerdoelen 2. gevorderde kennis van en inzicht in de (interdisciplinaire) theorieën, methoden en technieken van de historische wetenschappen;

5. kennis en inzicht in de verwerking van het verleden in de bredere historische cultuur, bijvoorbeeld in de vorm van historische film- en televisiedocumentaires, historische romans, musea, tentoonstellingen of in beleidsnota’s op het gebied van erfgoed en historische infrastructuur;

6. het vermogen zelfstandig en op wetenschappelijk verantwoorde wijze een probleem en vraagstelling op te stellen, bijpassende theorieën en methoden te kiezen, en diverse en weerbarstige (tekstuele en/of audiovisuele, materiële, en/of kwantitatieve) bronnen en literatuur te verzamelen en kritisch te analyseren;

10. vermogen effectief gebruik te maken van tenminste een van de volgende historische vaardigheden:
-het maken van een (scenario voor) een (radio)documentaire of een tentoonstelling(splan);

15. het vermogen om actief deel te nemen aan mondelinge discussies over de resultaten van eigen onderzoek en dat van anderen, met vakgenoten alsook het bredere publiek, en deze te kunnen verdedigen met respect voor andere opvattingen;
Omschrijving In dit college leren studenten hoe historisch onderzoek voor een breed publiek toegankelijk kan worden gemaakt door middel van musea, tentoonstellingen en documentaires. Deze keer heeft dit college een bijzondere opzet, omdat de studenten een bijdrage gaan leveren aan de totstandkoming van een daadwerkelijke tentoonstelling. Deze tentoonstelling heeft als werktitel ‘Kampioenen’ en is gericht op sportgeschiedenis van de oudheid tot nu. Naar aanleiding van de Olympische Zomerspelen, die in 2020 in Tokio zullen plaatsvinden, zal de tentoonstelling in de zomer van 2020 te zien zijn in het Universiteitsmuseum Groningen. De tentoonstelling zal diverse aspecten van de sportgeschiedenis op universitair en lokaal niveau verbinden met bredere thema’s als sociale status, gezondheid en gender.
Een belangrijk onderdeel van het college is reflectie over en beoordeling van de manier waarop het verleden gepresenteerd wordt in bestaande documentaires, musea en tentoonstellingen. Verder leren studenten onder begeleiding van docenten en gastdocenten hoe zij op basis van een degelijke historische analyse een verhaalstructuur kunnen aanbrengen in niet-tekstuele, audio/visuele en materiële representaties van het verleden. De studenten gaan individueel en in teamverband op zoek naar objecten, afbeeldingen en interactieve manieren om de verhaallijnen voor de tentoonstelling ‘Kampioenen’ te presenteren. Ook het documentaire-gedeelte komt aan bod, in de vorm van podcasts en video-essays, die een onderdeel kunnen vormen van de tentoonstelling. De eindopdracht bestaat uit het maken van een tentoonstellingsplan of documentaire-scenario voor een deelthema uit de tentoonstelling. Het is de bedoeling dat uit dit college enkele stageplekken voortvloeien in het tweede semester, waarin studenten de plannen verder gaan uitwerken en realiseren.
Uren per week 2
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm presentatie, schriftelijke opdracht(en)
(Twee recensies (tentoonstelling en documentaire); het maken van een korte podcast; Tentoonstellingsplan of documentaire-scenario)
Vaksoort master
Coördinator dr. L.K. Vermeer
Docent(en) prof. dr. C.W. Bosch , Gastdocent(en) ,prof. dr. O.M. van Nijf ,dr. L.K. Vermeer
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Een beperkt aantal artikelen voor de verschillende aspecten van het college + een aantal historische documentaires bekijken.
Entreevoorwaarden Bachelor Geschiedenis of andere toelating tot de master Geschiedenis
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track geschiedenis (2jr) 1 semester I keuzegroep
Ma Geschiedenis  (Ma Geschiedenis Vandaag) 1 hele jaar keuzegroep