Hist. methoden: Documentaire, museum

Faculteit Letteren
Jaar 2018/19
Vakcode LGX126M05
Vaknaam Hist. methoden: Documentaire, museum
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Historisch methodencollege: Documentaire, museum en tentoonstelling
Leerdoelen 2. gevorderde kennis van en inzicht in de (interdisciplinaire) theorieën, methoden en technieken van de historische wetenschappen;

5. kennis en inzicht in de verwerking van het verleden in de bredere historische cultuur, bijvoorbeeld in de vorm van historische film- en televisiedocumentaires, historische romans, musea, tentoonstellingen of in beleidsnota’s op het gebied van erfgoed en historische infrastructuur;

6. het vermogen zelfstandig en op wetenschappelijk verantwoorde wijze een probleem en vraagstelling op te stellen, bijpassende theorieën en methoden te kiezen, en diverse en weerbarstige (tekstuele en/of audiovisuele, materiële, en/of kwantitatieve) bronnen en literatuur te verzamelen en kritisch te analyseren;

10. vermogen effectief gebruik te maken van tenminste een van de volgende historische vaardigheden:
-het maken van een (scenario voor) een (radio)documentaire of een tentoonstelling(splan);

15. het vermogen om actief deel te nemen aan mondelinge discussies over de resultaten van eigen onderzoek en dat van anderen, met vakgenoten alsook het bredere publiek, en deze te kunnen verdedigen met respect voor andere opvattingen;
Omschrijving In dit college maken studenten kennis met de verschillende competenties die nodig zijn voor het toegankelijk maken en verbeelden van resultaten van historisch onderzoek voor een breed publiek door middel van documentaires, musea en tentoonstellingen. Reflectie op en beoordeling van de manier waarop het verleden gepresenteerd wordt in documentaires, musea en tentoonstellingen vormt een belangrijk onderdeel van het college. Studenten maken op een praktische manier kennis met uitgangspunten, tradities en andere aspecten van publieksgerichte historische presentaties. Ze leren hoe zij op basis van een degelijke historische analyse een verhaalstructuur kunnen aanbrengen in niet-tekstuele, audio/visuele en materiële representaties van het verleden. Ook leren zij te zoeken in museale collecties en audio-visuele archiefcollecties. Tevens maken zij kennis met enkele technische aspecten van het maken van een documentaire. De eindopdracht bestaat uit het maken van een documentaire scenario OF van een museum- of tentoonstellingsplan.
Uren per week 2
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm presentatie, schriftelijke opdracht(en)
(Participatie, 2 recensies, 1 concept synopsis of tentoonstellingsplan)
Vaksoort master
Coördinator S. Rus, MA.
Docent(en) Gastdocent(en) , S. Rus, MA.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Een beperkt aantal artikelen voor de verschillende aspecten van het college + een aantal historische documentaires bekijken.
Entreevoorwaarden Bachelor Geschiedenis of andere toelating tot de master Geschiedenis
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Geschiedenis  (Ma Geschiedenis Vandaag) 1 semester I keuzegroep
MaEduc Geschiedenis (2-jarig na bachelor) 1 semester I keuzegroep