Regio’s I: Introductie

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LGX050P05
Vaknaam Regio’s I: Introductie
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Regio’s I: Introductie
Leerdoelen 2. kennis van en inzicht in de voornaamste actuele en historiografische ontwikkelingen in de historische wetenschappen op het gebied van thematiek, theorie en methoden;
3. kennis van en inzicht in de historische contexten van eigentijdse ontwikkelingen van lokale, nationale, (supra)regionale, en internationale / mondiale complexiteit, diversiteit en samenhang.
12. het vermogen om op de contextualiteit van de eigen maatschappelijke en wetenschappelijke oordeelsvorming en historische interpretaties, en die van anderen, te reflecteren
Omschrijving This course unit is the first out of three courses on “Regions” from BA1 to BA3. It lays the groundwork by introducing students to different conceptual understandings of and historiographical approaches to regions. As a first step, it asks what the relevance of space for historians is and then, more specifically, addresses a number of paradigmatic approaches to and concepts of regions used and applied in historical studies. This includes various definitions of regions, the concepts of borders and boundaries, and transnational history and its focus on entanglements and other patterns of exchange. These themes are introduced in a lecture series and further discussed and applied to specific regional examples in the accompanying seminars.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(2 uur hoorcollege, 2 uur werkcollege)
Toetsvorm digitale toetsing
(digitaal 2 uur)
Vaksoort propedeuse
Coördinator prof. dr. C. Six
Docent(en) F. Birkenholz, MA. ,dr. D.T. Broersma , C.P. Dickenson, PhD. , A. Dutta, MA. , M. El-Merheb, PhD. ,Dr. Y. Kuo ,prof. dr. C. Six ,dr. S. van der Poel ,prof. dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
There is no fixed single course handbook. Weekly reading will be provided for the lectures and additional reading for the individual seminars.
Entreevoorwaarden Geen
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester II b keuze
Ba Geschiedenis  ( Major) 1 semester II b verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester II b keuze