Oude Geschiedenis

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LGX047P05
Vaknaam Oude Geschiedenis
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Oude Geschiedenis
Leerdoelen 1. brede en evenwichtig gespreide en samenhangende kennis en inzicht op hoofdlijnen in de politieke, culturele, economische en sociale aspecten van van de Oudheid, specifiek de Griekse en Romeinse geschiedenis;

3. kennis van en inzicht in de historische contexten van eigentijdse ontwikkelingen van locale, nationale, (supra)regionale, en internationale / mondiale complexiteit, diversiteit en samenhang;

8. het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visuele, materiële, audio-visuele en kwantitatieve) bronnen.
Omschrijving Het chronologische college ‘Oude Geschiedenis´ richt zich op kennisverwerving van en inzicht in gebeurtenissen en ontwikkelingen van de periode van de Oudheid (van ca. 3000 v. Chr. tot ca. 500 na Chr.). De hoorcolleges bieden historische overzicht van de betreffende periode. De werkcolleges concentreren zich op handboekbegeleiding, op het maken van opdrachten aan de hand van (bron)teksten en discussie daarover.
Uren per week 5
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(2 uur hoorcollege, 2 uur werkcollege)
Toetsvorm actieve participatie, digitale toetsing, opdrachten, tentamen
(digitaal tentamen2 uur)
Vaksoort propedeuse
Coƶrdinator dr. J. Pelgrom
Docent(en) T.M. Britton, MA. ,dr. B. Danon ,Dr. J.E. Glas ,dr. A.B. Overbeek ,dr. J. Pelgrom , J.E. Schulman, MA. ,prof. dr. O.M. van Nijf , R. van Vliet, MA. , A.J.R. Wiznura, MA.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
An Introduction to the Ancient World (London/New York 2019, 3rd edition) L. de Blois & R.J. van der Spek ca. €  40,00
Entreevoorwaarden Geen
Opmerkingen De hoorcolleges worden gegeven in het Engels.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester I a keuze
Ba Geschiedenis  ( Major) 1 semester I a verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester I a keuze
Premasterminor Ancient History 3 semester I a keuzegroep