Nederlandse Geschiedenis

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LGX046P05
Vaknaam Nederlandse Geschiedenis
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Nederlandse Geschiedenis
Leerdoelen De afgestudeerde heeft aangetoond te beschikken over
1. brede en evenwichtig gespreide en samenhangende kennis en inzicht op hoofdlijnen in de politieke, culturele, economische en sociale aspecten van alle historische tijdvakken van de Oudheid tot en met het heden;
3. kennis van en inzicht in de historische contexten van eigentijdse ontwikkelingen van locale, nationale, (supra)regionale, en internationale / mondiale complexiteit, diversiteit en samenhang.
Omschrijving De module verschaft inzicht in de hoofdlijnen van de Nederlandse geschiedenis vanaf de vroegste bewoning tot heden door middel van hoorcolleges en een handboek dat zelfstandig door studenten bestudeerd moet worden. Er wordt zowel aandacht besteed aan de politiek-bestuurlijke processen als aan de sociaal-economische, religieuze en culturele ontwikkelingen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(2x2 uur hoorcollege)
Toetsvorm digitale toetsing
(Het schriftelijke 2 uur tentamen bestaat uit essayvragen)
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. J.W. Koopmans
Docent(en) dr. J.W. Koopmans ,dr. S. van der Poel ,dr. A. van Steensel ,dr. L.K. Vermeer ,dr. H. Zwarts
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Een beknopte geschiedenis van Nederland James C. Kennedy 9789035131989 ca. €  25,00
A Concise History of the Netherlands James C. Kennedy 9780521699174 ca. €  27,00
Entreevoorwaarden Geen
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester II a keuze
Ba Geschiedenis  ( Major) 1 semester II a verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester II a keuze