Middeleeuwse Geschiedenis

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LGX044P05
Vaknaam Middeleeuwse Geschiedenis
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Middeleeuwse Geschiedenis
Leerdoelen 1. brede en evenwichtig gespreide en samenhangende kennis en inzicht op hoofdlijnen in de politieke, culturele, economische en sociale aspecten van alle historische tijdvakken van de Oudheid tot en met het heden;

3. kennis van en inzicht in de historische contexten van eigentijdse ontwikkelingen van locale, nationale, (supra)regionale, en internationale / mondiale complexiteit, diversiteit en samenhang;

8. het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visuele, materiële, audio-visuele en kwantitatieve) bronnen.
Omschrijving Algemeen: De chronologische colleges richten zich op kennisverwerving van en inzicht in gebeurtenissen en ontwikkelingen in de betreffende periode. De hoorcolleges bieden het historische overzicht van de betreffende periode met toespitsing op het centrale thema. De werkcolleges concentreren zich op handboekbegeleiding en het behandelen van opdrachten over (bron)teksten. Inleiding in de geschiedenis van de Europese cultuur en samenleving in de periode van ca. 300 tot ca. 1500, aan de hand van hoorcolleges, een handboek, een werkboek en werkcolleges. De nadruk ligt op het verwerven van overzichtskennis van de middeleeuwen en verkrijgen van inzicht in de wortels van onze beschaving.
Uren per week 5
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm actieve participatie, digitale toetsing, multiple choice, opdrachten
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. K.J. Heidecker
Docent(en) M. El-Merheb, PhD. ,dr. K.J. Heidecker ,dr. M. Hoogvliet ,dr. T.B. Lap , M. Pietersma, MA. ,prof. dr. C.G. Santing ,dr. A. van Steensel
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Opdrachten en lectuur, opgenomen in het werkboek en op Student Portal.
A Short History of the Middle Ages (fifth edition, University of Toronto Press, Toronto/Canada 2018) Barbara H. Rosenwein 978-1-4426-3622-4 ca. €  55,00
Entreevoorwaarden Geen
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester I b keuze
Ba Geschiedenis  ( Major) 1 semester I b verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester I b keuze