HO II: Vaardigheden

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LGX041P05
Vaknaam HO II: Vaardigheden
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Historisch Onderzoek II: Vaardigheden
Leerdoelen Na succesvolle afronding van het studieonderdeel zijn studenten in staat om:
1. de leeruitkomsten van Historisch Onderzoek I: Inleiding in eigen onderzoek toe te passen
2. de basisbegrippen van historisch onderzoek (glossarium) te begrijpen en in te zien welke rol die elementen (kunnen) spelen in wetenschappelijk, specifiek historisch, onderzoek
3. zelfstandig verschillende typen historisch-wetenschappelijke publicaties te herkennen (naslagwerken, handboeken, monografieën, artikelen in tijdschriften en in bundels, recensies)
4. relevante historische informatie over een specifiek onderwerp in een bepaald tijdvak te zoeken en te selecteren, met behulp van de voorzieningen van de Universiteitsbibliotheek en relevante, vooral digitale, zoekmethoden en -technieken
5. op elementaire wijze ten aanzien van een specifiek onderwerp in een bepaald tijdvak een probleemveld te schetsen, met inachtneming van de relevante historiografie en/of de status questionis in de relevante literatuur
6. in relatie tot een probleemveld een heldere en goed beantwoordbare vraagstelling te formuleren en van die vraagstelling heldere deelvragen af te leiden
7. historisch-wetenschappelijke monografieën en artikelen te analyseren, dat wil zeggen te ontleden, met bijzondere aandacht voor de manieren waarop de auteurs hun vraagstellingen ontwerpen, hun argumentatie opzetten en hun betoog structureren
8. op basis van een heldere vraagstelling een historisch onderzoek van beperkte omvang op te zetten en uit te voeren
9. op basis van historisch onderzoek goed onderbouwde conclusies te rapporteren in een werkstuk, in eigen woorden alsmede met een heldere betoogstructuur en opbouw, een verantwoording van het betoog door middel van verwijzende annotatie conform de conventies van de historische wetenschappen en correct taalgebruik.
Omschrijving In Historisch Onderzoek II: Vaardigheden leren studenten elementaire zoek-, onderzoeks- en schrijfvaardigheden. De belangrijkste leeractiviteit van deze cursus is het schrijven van een historisch werkstuk. De cursus bestaat uit een reeks van twee hoorcolleges en vijf werkcolleges. In de hoorcolleges (weken 1-2) worden instructies gegeven over onder meer de structuur van een historisch werkstuk, het herkennen en zoeken van historisch-wetenschappelijke literatuur en het annoteren. In de werkcolleges (weken 3-7) worden de stappen begeleid die studenten moeten zetten om het werkstuk te maken. Daarnaast krijgen zij enige persoonlijke begeleiding en feedback op hun opdrachten. In week 2 krijgen studenten voorafgaand aan het hoorcollege een instructie van medewerkers van de Universiteitsbibliotheek (UB) en doorlopen zij in hun eigen tijd de LibGuide Informatievaardigheden Geschiedenis van de UB. Aan de UB-instructie en de LibGuide is een toets verbonden.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm actieve participatie, essay, wekelijkse opdrachten
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. J. Pelgrom
Docent(en) dr. D.T. Broersma ,dr. W.D. Daling ,drs. M. Draper ,dr. N.A. Kraft van Ermel ,MA. T.B. Lap ,dr. A.B. Overbeek ,dr. J. Pelgrom ,dr. A. Singh , A.A. van Essen ,dr. A. van Steensel ,dr. N.M. Wentholt, MSc.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Geschiedenis schrijven!: Wegwijzer voor historici. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016. (Reguliere track) Jeannette Kamp, Susan Legene, Matthias van Rossum & Sebas Rümke 9789462982291 €  17,99
Writing History!: A Companion for Historians. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018. (International track) Jeannette Kamp, Susan Legene, Matthias van Rossum & Sebas Rümke 9789462986398 €  17,99
A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations: Chicago Style for Students and Researchers. 9th edition. Chicago: The University of Chicago Press, 2018. Kate L. Turabian et al. 9780226430577 €  17,00
Entreevoorwaarden Geen
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Geschiedenis  ( Major) 1 semester I b verplicht
Ba Geschiedenis  (pre-masterprogramma Geschiedenis (voor HBO Geschiedenis studenten)) - semester I a verplicht