HO II: Vaardigheden

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LGX041P05
Vaknaam HO II: Vaardigheden
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Historisch Onderzoek II: Vaardigheden
Leerdoelen 6. het vermogen tot zelfstandig, efficiënt en effectief verzamelen, selecteren en ordenen van historische literatuur en bronnen, met gebruikmaking van relevante bibliografische en digitale zoekvaardigheden
7. het vermogen om heldere, relevante en empirisch toetsbare en/of goed beantwoordbare onderzoeksvragen te formuleren met inachtneming van de bestaande historiografie (status questionis)
8. het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visuele, materiële, audio-visuele en kwantitatieve) bronnen
10. het vermogen tot het schrijven, presenteren en verdedigen van een onderzoeksverslag met gebruikmaking van de juiste vakterminologie met constante aandacht voor stijl en argumentatie, volgens de eisen die daaraan binnen de historische wetenschappen worden gesteld
Omschrijving In Historisch Onderzoek II: Vaardigheden leren studenten elementaire zoek-, onderzoeks- en schrijfvaardigheden. De belangrijkste leeractiviteit van deze cursus is het schrijven van een historisch werkstuk. De cursus bestaat uit een reeks van twee hoorcolleges en vijf werkcolleges. In de hoorcolleges (weken 1-2) worden instructies gegeven over onder meer de structuur van een historisch werkstuk, het herkennen en zoeken van historisch-wetenschappelijke literatuur en het annoteren. In de werkcolleges (weken 3-7) worden de stappen begeleid die studenten moeten zetten om het werkstuk te maken. Daarnaast krijgen zij enige persoonlijke begeleiding en feedback op hun opdrachten. In week 2 krijgen studenten voorafgaand aan het hoorcollege een instructie van medewerkers van de Universiteitsbibliotheek (UB) en doorlopen zij in hun eigen tijd de LibGuide Informatievaardigheden Geschiedenis van de UB. Aan de UB-instructie en de LibGuide is een toets verbonden.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm actieve participatie, essay, wekelijkse opdrachten
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. J. Pelgrom
Docent(en) F. Birkenholz, MA. ,dr. W.D. Daling , M. El-Merheb, PhD. ,Dr. J.E. Glas , J.G. Kennaway, PhD. ,dr. D.A. Knaap , L.E. Kraft van Ermel ,dr. T.B. Lap , H.O. Malone, PhD. ,dr. A.B. Overbeek , A.A. van Essen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Geschiedenis schrijven!: Wegwijzer voor historici. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016. (Reguliere track) Jeannette Kamp, Susan Legene, Matthias van Rossum & Sebas Rümke 9789462982291 €  17,99
Writing History!: A Companion for Historians. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018. (International track) Jeannette Kamp, Susan Legene, Matthias van Rossum & Sebas Rümke 9789462986398 €  17,99
A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations: Chicago Style for Students and Researchers. 9th edition. Chicago: The University of Chicago Press, 2018. Kate L. Turabian et al. 9780226430577 €  17,00
Entreevoorwaarden Geen
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Geschiedenis  ( Major) 1 semester I b verplicht
Ba Geschiedenis  (pre-masterprogramma Geschiedenis (voor HBO Geschiedenis studenten)) - semester I a verplicht