HO I: Inleiding

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LGX040P05
Vaknaam HO I: Inleiding
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Historisch Onderzoek I: Inleiding
Leerdoelen 2. De student begrijpt dat er niet één definitie van geschiedenis en één legitieme wijze van geschiedbeoefening is, maar dat geschiedenis een discussie zonder einde is, en kent de regels waarmee die discussie wordt gevoerd
8. De student is aantoonbaar in staat zowel in woord als geschrift logisch te redeneren en te argumenteren alsook te rapporteren in kleine werkstukken van resumerende en beschouwelijke aard, in eigen woorden alsmede met een heldere structuur en correct taalgebruik
12. het vermogen om op de contextualiteit van de eigen maatschappelijke en wetenschappelijke oordeelsvorming en historische interpretaties, en die van anderen, te reflecteren;
13. het vermogen het voorlopige en complexe karakter van historisch wetenschappelijke kennis en onderzoek naar waarde te schatten;
16. het vermogen om op betrouwbare en accurate wijze, en met correct taalgebruik, te communiceren in woord en geschrift over resultaten binnen de historische wetenschappen voor een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten;
Omschrijving De cursus Historisch Onderzoek I: Deze cursus vormt de brug tussen de geschiedbeoefening op de middelbare school en die van professionele academische historici. Ook is zij smaakmaker voor wat er in de studie allemaal gaat komen en vormt zij in het bijzonder de opmaat van de leerlijn Historisch Onderzoek en Historische Vaardigheden én de leerlijn Metahistorische Reflectie. Daarom maken docenten en studenten gezamenlijk een begin met het reflecteren op het hoe, waarom en wat van de beoefening van het vak van historicus. Voor dit college betekent dat een kennismaking met professioneel historisch denken en redeneren aan de hand van voorbeelden uit het historisch onderzoek. In de werkcolleges worden deze voorbeelden verder uitgewerkt in praktische oefeningen waarin studenten hun denkvermogen verder ontwikkelen. Om de relevantie van de professionele geschiedbeoefening ten opzichte van andere omgangsvormen met het verleden in kaart te brengen besteedt de cursus veel aandacht aan de relatie tussen heden, verleden en toekomst in het vak geschiedenis.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm actieve participatie, opdrachten, presentatie
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. R.G.P. Peters
Docent(en) dr. D.T. Broersma ,prof. dr. R.M. Esser ,prof. dr. R.M. Esser ,dr. B. Henkes , G. Jiménez Montes, MA. ,dr. R.A. Krol ,dr. R.A. Krol ,MA. T.B. Lap ,dr. A.B. Overbeek ,dr. N.M. Wentholt, MSc.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Artikelen en boekfragmenten die (deels via een link) op Nestor worden geplaatst
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Geschiedenis  ( Major) 1 semester I a verplicht