MINOR Stage Europese Talen en Culturen

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LEU118B15
Vaknaam MINOR Stage Europese Talen en Culturen
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I
ECTS 15
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam MINOR Stage Europese Talen en Culturen
Leerdoelen Na succesvolle afronding van het studieonderdeel zijn studenten in staat om:
1) adequaat te functioneren in een professionele werkomgeving
2) professioneel te communiceren in een passend register
3) te reflecteren met voldoende diepgang op eigen handelen en competenties
4) samen te werken met anderen in een professionele context
5) zelfstandig te werken aan de hand van beknopte instructies
6) aan te tonen de persoonlijke leerdoelen die in het stagecontract zijn benoemd te
hebben behaald.
Omschrijving De ETC Minor Stage wordt afgerond in combinatie met 15 ECTS van een universitaire of facultaire minor en valt in blok 2 of blok 1 van semester 1 in jaar 3 van de bacheloropleiding. De stage komt overeen met een studielast van 15 ECTS (420 uur) en moet voltijds zijn. De stage kan zowel in Nederland als in het buitenland worden uitgevoerd. Het doel is het kunnen toepassen van de kennis en vaardigheden uit de opleiding ETC en er werkervaring mee opdoen. De student wordt behalve door de stagedocent ondersteund door een externe stagebegeleider. De stage verschilt van alle andere studieonderdelen. Er vindt geen kennistoetsing plaats, maar de leervaardigheden en de geschiktheid van de student voor een bepaald beroep of werkveld worden beoordeeld. In de uitvoering van de opdracht worden generieke competenties getoond. De inhoud verschilt per stage. Het stageplan dient dus vooraf goedgekeurd te worden door de begeleidend docent. Voor ETC-studenten moeten de stageopdracht en eventuele aanvullende taken relevant zijn voor de ELC-opleiding.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm stage
Toetsvorm stageverslag
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator L. de Jonge, PhD.
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen  ( Major) 3 semester I keuze
Stage optie 3 semester I keuze