BA Scriptie ETC

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LEU117B10
Vaknaam BA Scriptie ETC
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Bachelorscriptie Europese Talen en Culturen
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week variabel
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator dr. A.D.E. Joubert, PhD.
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden - taalvaardigheid 3b van de major taal moet zijn behaald
- Profielvakken 3 en 4 moeten zijn behaald
- alle drie de onderdelen Taalspecifiek 1 moeten zijn behaald
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  ( Major) 3 semester II keuzegroep