Taal Specifieke module Nederlands 2

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LEU116B10
Vaknaam Taal Specifieke module Nederlands 2
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Taal Specifieke module Nederlands 2: Interdisciplinair onderzoek naar taal, literatuur & politiek
Leerdoelen Na succesvolle afronding van het studieonderdeel zijn studenten in staat om:
1. Zichzelf duidelijk uit te drukken in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk, op C1 niveau
2. Wetenschappelijke artikelen over de bestudeerde thema's te begrijpen, en hier vanuit een interdisciplinair perspectief op te reflecteren.
3. Actief aan discussies deel te nemen en deze te organiseren, en hierin kennis vanuit de drie kennisgebieden te combineren (taalkunde, literatuur, politiek)
4. Een duidelijke en gestructureerde wetenschappelijke presentatie te geven
5. Een kritisch essay te schrijven over één of meer van de bestudeerde thema's
Omschrijving Dit college biedt een interdisciplinair perspectief op het thema "uitdagingen in het verleden, perspectieven op de toekomst". Het combineert inzichten vanuit de drie profielen Politiek en Maatschappij, Taal en Maatschappij, en Cultuur en Literatuur. Vanuit elk profiel zal er een specifieke casus worden bestudeerd, die uiteindelijk door middel van discussies met elkaar in verband zullen worden gebracht. Het college wordt afgesloten met een wetenschappelijke presentatie en paper.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm opdrachten, presentatie, werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor
Coördinator drs. W. Gombert
Docent(en) drs. W. Gombert
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
To be announced
Entreevoorwaarden - Afgeronde propedeuse van de BA Europese Talen en Culturen
- De drie onderdelen Language Specific 1 van het eigen majorprofiel moeten succesvol zijn afgerond
- Van de majortaal moet Taalvaardigheid Nederlands 3b succesvol zijn afgerond
NB: Dit vak staat alleen open voor studenten van de BA Europese Talen en Culturen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  (Taalspecifieke vakken) 3 semester II Nederlands